Skippa navigering

Studentrepresentanter till ÅA:s valnämnd

Nyhet — 20.11.2023

En studentrepresentant och en suppleant söks till valnämnden för Åbo Akademi för mandatperioden 1.1.2024–31.12.2026

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden.

Valnämnden beskrivs så här i ÅA:s styrdokument:

Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är ledande juristen.

Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för forskare, lärare och övrig personal samt en representant för studerandena.

För samtliga medlemmar, förutom ordförande, väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna. Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

Sök senast 28.11 kl. 23.59, ansökan skickas via din abo.fi-adress till kansli@studentkaren.fi. Berätta om vem du är och varför du är intresserad av platsen.

Om du har frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.