Skippa navigering

Studentkåren börjar applicera principen med hållbara mötesrum i sin verksamhet

Nyhet — 1.4.2022

Aprilskämt

Alla distansmöten som Studentkåren deltar i kommer hädanefter drivas med grön el. Den gröna elen produceras av styrelsemedlemmarna samtidigt som de deltar i distansmötena. I varje mötesrum på Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa har det installerats en motionscykel som kopplats till en elgenerator. Generatorn driver sedan en laptop där mötena hålls. 

Redan efter en veckas användning kan man se att ÅAS koldioxidavtryck minskat markant efter att vi börjat följa principen för hållbara mötesrum. En oväntad konsekvens är att mötena samtidigt blivit kortare, vilket effektiverat styrelsens tidsanvändning. Styrelsen har också kommit i bättre form och orkar därför med mera intressebevakning. 

– Stora samhälleliga förändringar behövs för att minimera effekterna av den globala uppvärmingen, men det känns ändå bra att hjälpa till lite extra. Motion och intressebevakning är två sidor av samma mynt, tycker styrelsemedlem Emma Andersson. 

Förutom att styrelsen använder sig av motionscyklar, används roddmaskinen flitigt av personalen på morgnarna för att koka det rättvisemärkta kaffet. ÅAS generalsekreterare Veera Julin menar att de anställda är på ännu bättre humör på måndagsmorgnar då de fått syre till hjärnan och kan avnjuta det efterlängtade kaffet. 

– Under pandemin har jag ändå jobbat varje dag i sportkläder så lämnar gärna tråkig kontorsklädsel för gott och satsar på arbetsvälmående genom grön muskelel, säger studentombud Petra Lindblad.