Skippa navigering

Stipendier för verksamhet i Vasa 2021-2022

Nyhet — 13.10.2021

Aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i VASA under läsår 2021–2022

Åbo Akademis Studentkår lediganslår aktivitetsstipendier för utvecklandet av studiemiljön, studiesociala ändamål och främjandet av ett aktivt kårliv i Vasa till ett sammanlagt värde om 600 euro för läsåret 2021–2022.

Stipendier kan sökas av ÅAS specialföreningar samt övriga fritt bildade studentgrupper som är verksamma vid Åbo Akademis Studentkår i Vasa. De fritt formulerade ansökningarna där det framgår vilken verksamhet föreningen/studentgruppen haft eller planerar ha under läsåret 2021–2022 skall riktas till Nämnden för Utvecklingsfonden för kåravdelningen i Vasa och inlämnas via elektronisk enkät i Lyyti, senast söndagen den 31.10.2021 (innan midnatt). Försenade ansökningar behandlas inte.

För eventuella frågor kontakta studentkårens generalsekreterare Jasmin Öberg, gs@studentkaren.fi, tfn 050 521 7140.

De som erhållit medel ska sända in en skriftlig redogörelse för vilken verksamhet som medlen understött till gs@studentkaren.fi senast den 31 maj 2022 med rubriken Redovisning -utvecklingsfondenI fall av utebliven redogörelse kan medlen återkrävas.