Skippa navigering

Stipendiater från Makarna Olins fond

Nyhet — 13.6.2024

Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande, 13.6.2024
Fritt att publiceras

Makarna Olins forskarstipendium delas i år ut till tre stipendiater vilka alla tidigare varit studentkårs- eller specialföreningsaktiva. Stipendiets storlek för 2024 är 2400 euro per månad och delas ut för en sammanlagd tid på 44 månader.

Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår delar årligen ut ett eller flera stipendier ur Makarna Agneta
och Carl-Erik Olins fond. Stipendiet förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Stipendier delas ut till personer som varit medlemmar vid Åbo Akademis Studentkår, som eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad vid Åbo Akademi och som varit aktiva inom Åbo Akademis Studentkår eller dess specialföreningar. Stipendiets storlek för 2024 är 2400 euro per månad och delas ut för en sammanlagd tid på 44 månader.

Årets stipendiater

Vid sitt möte den 29 maj 2024 har Seniorernas Råd beslutat att årets stipendier tilldelas:

Fredrik Nyholm, 24 månader för avhandlingen “Techno-economic Analysis of Power-to-Liquids Technology Pathways”.

Karolina Andersdotter, 9 månader för avhandlingen “Perceptions and practices of freedom of information and privacy in European public libraries”.

Alex Nygård, 11 månader för avhandlingen “New tissue regeneration scaffolds for difficult-to-treat defects”.


Frågor kan riktas till:
Sandra Österlund
Generalsekreterare
02 215 4652
gs@studentkaren.fi