Skippa navigering

Sök till kårstyrelsen 2024

Nyhet — 10.11.2023

Åbo Akademis Studentkår söker ny styrelse för 2024. Styrelsen utövar Studentkårens förvaltande och verkställande makt, och den nya styrelsen väljs av fullmäktige den 5.12.2023.

Har du funderat på hur du kan jobba för en bättre studievardag? Skulle du vilja organisera evenemang, skapa nya studenttraditioner och upprätthålla gamla? Vill du påverka hur undervisningen ska se ut i framtiden, både inom Åbo Akademi och nationellt? Har du grafiskt öga och är intresserad av att skapa innehåll till sociala medier? Eller kanske du vill vara med och skapa kontakter till närings- och arbetsliv? Men framför allt, vill du ha ett extremt roligt och lärorikt år?

Då är kårstyrelsen definitivt något för dig! Uppdraget ger ett månatligt arvode på 750 € för styrelseordförande och 650 € för styrelsemedlemmar. Styrelsen förväntas kunna jobba under kontorstid och ibland delta i kvälls- och veckoslutsevenemang. Styrelsen kommer att jobba i tätt samarbete med ÅAS personal.

Gör något nytt och annorlunda – sök till ÅAS styrelse 2024!

Styrelsens sammansättning för 2024

En styrelseordförande

Sju styrelsemedlemmar (varav en också fungerar som viceordförande)

Fyra styrelsemedlemmar i Åbo med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden)
 • Socialpolitik (nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete
 • Studentkultur (evenemang, specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)

Tre styrelsemedlemmar i Vasa med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (nationella frågor, studierelaterade ärenden)
 • Studentkultur (evenemang, specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)
 • Internationella ärenden
 • Kommunikation
 • Företagssamarbete

Styrelsen delar upp de olika ansvarsområdena internt på sitt konstituerande möte.

Hur går styrelsevalet till?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl till Lina (sopo-vasa@studentkaren.fi) eller Kajsa (sopo-abo@studentkaren.fi). Alla ansökningar som kommit in senast måndag 27.11 publiceras på vår webbsida tisdag 28.11. Du kan skicka in intresseanmälan efter 27.11, men då utan att det publiceras på webbsidan. Vi önskar att din ansökan skickas in senast 3.12 för att kunna delta på intervjun. Dock kan man ännu ställa upp fram till höstmötets start 5.12.

Din intresseanmälan bör med fördel innehålla:

 • Namn
 • Bild
 • Kort beskrivning av dig själv
 • Varför du ställer upp
 • Vilka ansvarsområden du är intresserad av

Information för den som kandiderar

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola 4.12.

Under intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben på förhand den 28.11.

Styrelsekandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand. Frågorna publiceras på vår webbsida 28.11.

Fullmäktige väljer kårstyrelsen 2024 på sitt möte 5.12.2023.

Frågor? Kontakta oss

Vi svarar gärna på frågor och vi hoppas på att se just din ansökan i våra inkorgar! Det är också fritt fram att hälsa på vårt kansli i Havtornen och Kåren.

Styrelsesonderare i Vasa

Lina Sjöberg, sopo-vasa@studentkaren.fi

Styrelsesonderare i Åbo

Kajsa Viitamäki, sopo-abo@studentkaren.fi