Skippa navigering

Sök till Ekonomi­direktionen!

Nyhet — 15.11.2021

Vill du va med i ekonomidirektion nästa år?

Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav (t.ex. Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa), placeringar och företagsverksamhet (t.ex. Kårkaféerna). ED har sex medlemmar, varav tre är studerande, en som fungerar som ordförande, en vice ordförande och en medlem. Resterande tre är s.k. expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 2.12 kommer vi att välja en ny vice ordförande för ekonomidirektionen.

Vice ordförande i ekonomidirektionen

Som vice ordförande i ekonomidirektionen är du med och besluter om det långsiktiga förvaltandet av studentkårens tillgångar och vilka målsättningar och riktlinjer den ekonomiska verksamheten ska ha. Uppdraget som vice ordförande i ekonomidirektionen kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat och mandatperioden är två år. Vice ordförande leder ekonomidirektionens möten ifall ordförande är förhindrad.

Hur kan jag söka till ED?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt någon av sonderarna på emma@ studentkaren.fi eller niklas@studentkaren.fi. Alla ansökningar som kommit in senast på onsdag 24.11 publiceras på vår webb torsdagen den 25.11. Därför bör intresseanmälan med fördel innehålla:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 1.12. På intervjuerna får vice ordförandekandidaterna svara på sex frågor. Fyra av frågorna kommer vi att publicera på webben 25.11. 

Vi svarar gärna på frågor!

Sonderare 2021
Emma Lundström
Niklas Grönholm