Skippa navigering

Redaktör för Vårdträdet XI sökes

Nyhet — 14.3.2024

Vårdträdet är en tidskrift som sedan år 1921 givits ut med ca 10 års mellanrum av Åbo Akademis Studentkår. Avsikten med Vårdträdet är att nedteckna studentkårens närmaste historia för att beskriva utvecklingslinjerna och perspektiven medan dessa fortfarande är i relativt färskt minne.

Målet är att ÅAS i samband med Brahe Ordenskapitel den 5.10 har klart Vårdträdet XI för utgivning. För projektet anställs en arvoderad redaktör som fungerar som ansvarig för innehåll och redigering av tidskriften. Redaktören arbetar tillsammans med generalsekreteraren, ÅAS heraldiker och kommunikatör under projektet.

Arvode för redaktören är 500 € och arbetet görs till stor del under våren och sommaren. Om du är intresserad av att fungera som redaktör för Vårdträdet, skicka in en fritt formulerad intresseanmälan till kansli@studentkaren.fi senast 26.3.2024.