Skippa navigering

Nomineringar till mottagare av Brahelyran samt till ÅAS hedersmedlem

Nyhet — 27.10.2023

Vem vill du se som mottagare av Brahelyran? Vem anser du att vi ska kalla till hedersmedlem?

Åbo Akademis Studentkår firar 105 år 2024. I samband med festligheterna delar vi sedvanligt ut förtjänsttecken. Det högsta utmärkelsetecknet Brahelyran delas inte ut varje år, utan endast efter noggrant övervägande till personer som gjort en särskilt stor insats för kåren. Likaså kan studentkåren kalla hedersmedlemmar. Inför jubiléet vill vi särskilt uppmärksamma av dessa hedersbetygelser betjänta personer. Vi vill gärna att alla ska ha möjlighet att föreslå personer som man anser har gjort sig förtjänta av dem.

Enligt ÅAS reglemente för stipendier och utmärkelser: 

6 § 

Till hedersmedlem kan studentkåren kalla person som genom sin verksamhet för studentkåren gjort sig förtjänt därav eller som studentkåren eljest vill hedra. 

Kallelse av hedersmedlem sker, då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt med särskild motivering till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter. 

… 

8 § 

Brahelyran, studentkårens högsta utmärkelsetecken, tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för utomordentliga förtjänster. 

Utdelande av Brahelyran sker då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter. 

Brahelyrorna är numrerade 

ÅAS nuvarande hedersmedlemmar hittar du här. 

Mottagare av Brahelyran 1994–2019

Nr.NamnÅr
31Johan Nikula1994
32Johanna Aminoff-Winberg 1994
33Elisabet Kurtén1994
34Bengt Stenlund1999
35Anne Peltonen 1999
36Gunnar Högnäs2004
37Patrik Fellman2004
38Lena Backman2009
39Markku Suksi2009
40Ludvig Forsman2012
41Anna Litonius2012
42Stefan Wallin2014
43Tommy Sandås2019
44Monika Antikainen2019

Utdelning av hedersbetygelserna

Utdelning av hedersbetygelserna sker på studentkårens årsfest den 17 februari 2024. 

Som Kårmedlem kan du påverka valet av hedersmedlem och mottagare av Brahelyran på två sätt:
samla in minst 50 av studentkårens medlemmar och skicka in er nominering till presidiet (fo@studentkaren.fi) eller skicka mejl till generalsekreteraren (gs@studentkaren.fi) så tar styrelsen nomineringen i beaktande. Styrelsens enhälliga förslag skickas till presidiet. 

Deadline för nominering är 13.11 kl. 12.00.