Skippa navigering

Kandidater till förtroendeuppdrag

Nyhet — 28.11.2023

Tisdagen den 5.12.2023 håller fullmäktige sitt 1/24 möte och väljer bland annat, kårstyrelsen, medlemmar till ekonomidirektionen och fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden.

Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp. Ifall du ännu funderar på att ställa upp så hinner du än! Skicka in din ansökan till sonderarna Lina eller Kajsa.

Kandidaterna intervjuas på fullmäktiges aftonskola, måndagen den 4.12. En del av frågorna publiceras i dag på ÅAS webbsida för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Alla frågor publiceras inte och således kommer alla kandidater att ställas några överraskningsfrågor under intervjun.

Kandidaterna

Presidiet

Jens Sabel
Kajsa Viitamäki
Mattias Eriksson

Medlem i ekonomidirektionen

Felix Nygård
Max Lydman

Styrelseordförande

Jonne Kunnas
Niko Sandberg
Adam Lahtinen

Styrelsemedlem

Amanda Byskata
Dipak Dhakal
Sini Eriksson
Oscar Björkell

Presidiet

Jens Sabel

Hej!

Jag ansöker i och med detta mejl till Åbo Akademi Studentkårs fullmäktiges presidie för år 2024, endera till fullmäktigeordförande eller till någon av viceordförande-posterna.

Kort om mig: Jag heter alltså Jens Sabel och jag studera datateknik vid ÅA för femte året. Jag är hemma från en liten by i Österbotten vid namn Petalax. Jag har varit förenings- och nationsaktiv under hela min studietid där jag bland annat suttit som programchef och vice ordförande för Datateknologerna vid Åbo Akademi rf samt som ordförande för Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. På sidan av detta har jag även varit både suppleant och ordinarie studentrepresentant i fakultetsrådet för FNT. Inkommande år 2024 har jag även blivit vald till funktionärsposten som högskolepolitiskt ansvarig för Datateknologerna vid Åbo Akademi rf. I fullmäktige vill jag lyfta upp frågor om studerandes välmående, ekonomiska situation samt utbytesstuderandes integration i den verksamhet som sker inom föreningslivet i Åbo/Vasa. Ifall jag får fullmäktiges förtroende för ett uppdrag i presidiet vill jag genom presidiet arbeta för att alla grupperingars frågor och ärenden ska höras och diskuteras samt att även i svårare beslut försöka hitta kompromisser som alla kan vara nöjda med.

Hälsningar,
Jens Sabel

Kajsa Viitamäki

Hej! Jag heter Kajsa Viitamäki och jag ställer mig till förfogande för ÅAS presidium för 2024. Jag studerar filosofi på magisternivå, och har min kandidatexamen i engelska språket. Under 2024 kommer jag avlägga mina ämnesstudier i pedagogik under vårterminen, vilket innebär att jag kommer tillbringa vårterminen i Vasa och höstterminen i Åbo. Under 2023 har jag verkat i kårstyrelsen som viceordförande och socialpolitiskt ansvarig i Åbo, och jag anser att jag har mycket att erbjuda studentkåren som dess fullmäktigeordförande, inte bara som en del av den kontinuerliga verksamheten och organisationsminnet, utan också som en intresserad och aktiv medlem av presidiet! Innan jag satt i kårstyrelsen var jag föreningsaktiv i Humanistiska föreningen som sekreterare (2021) och senare ordförande (2022), och jag har suttit som medlem i FSLF:s utskott i Åbo sedan 2020. Jag är en positiv, driven och sakkunnig person som värderar nya perspektiv och möjlighet att utvecklas. Jag har stark organisationsförmåga och är van att leda möten.

Jag ställer upp till fullmäktigeordförande för att jag vill leda ett aktivt och engagerat kårfullmäktige. Jag har god erfarenhet att verka som ledare, och rollen som FO passar in i mina tidigare erfarenheter medan det är en ny utmaning jag är otroligt intresserad att ta mig an. Kårfullmäktige har en viktig funktion i studentkårens verksamhet, och jag anser att dess verksamhet och aktivitet ska reflektera detta. Det är viktigt att beslutsfattande görs med omsorg och respekt för varierande perspektiv, och jag vill uppmuntra till och leda ett fullmäktige som arbetar för ett så bra ÅAS som möjligt. 

Jag ställer huvudsakligen upp till fullmäktiges ordförande.

Mattias Eriksson

Hej,

Som jag nämnde idag under fullmäktigeskolningen så ställer jag upp till posten första vice fullmäktigeordförande. Andra fullmäktigeordförande går också bra. Ifall att ingen har ställt upp till fullmäktigeordförande så kan jag ta mig an det ansvaret också. Dock vill jag i något skede bli färdig med mina magisterstudier, så därför lutar jag mer mot en vice-post för att minska på arbetsbördan en del.

Jag studerar till ämneslärare i matematik på sjätte året, och har varit vice ordförande för Sigma 2019 och ordförande under åren 2020–2021. Administrativa uppgifter är alltid roliga i mina ögon, och jag ställer upp till så många kommittéer som jag kan inom specialföreningar som intresserar mig. Att föra ordet under möten är extra roligt! Därav vore det riktigt intressant att ta sig an första vice fullmäktigeordförandet. Hoppeligen anses jag vara tillräckligt pålitlig av de andra fullmäktigeledamöterna för detta ansvar.

Mvh,
Mattias Eriksson
FNT-listan

Medlem i ekonomidirektionen

Felix Nygård

Hej, mitt namn är Felix Nygård och kommer från Jakobstad. Jag är 21 år gammal och studerar andra året på Datateknik vid Åbo Akademi. Utöver studierna så håller jag på med kampsporter, läsa manga och gillar att röra mig i naturen.

Jag är för tillfället kassör i Axelssportklubb och sökte råd från äldre studerande vad mitt nästa steg inom ’karriären’ skulle vara. Flera av dem tipsade om hur stor nytta av de har haft i arbetslivet och hur roligt det har varit att vara med i ÅAS. ED känns som ett naturligt val och erbjuder insikter i många områden som jag är intresserad av, till exempel hur ÅAS får allt att fungera bakom kulisserna och fastighetsförvaltning.

Jag är intresserad av medlemsposten i ED.

Max Lydman

Hej! Jag heter Max Lydman, 22 år gammal och kommer ursprungligen från Esbo. Jag studerar ekonomi för tredje året, med redovisning som huvudämne och nationalekonomi som biämne. På fritiden gymmar jag aktivt och spelar gitarr nu som då.

Jag är väldigt intresserad av att bli aktiv inom studentkåren, jag har tidigare varit aktiv i ekonomiutskottet inom min ämnesförening och hoppas nu att jag med mitt intresse och min goda arbetsmoral kan bidra positivt till studentkårens verksamhet. Jag är en väldigt engagerad och målmedveten person som arbetar hårt i alla uppgifter som jag får, dessutom är jag väldigt intresserad av att lära mig mer om kårverksamheten i allmänhet.

Jag är intresserad av rollen som vice ordförande

Styrelseordförande

Jonne Kunnas

Kort beskrivning på dig själv:

Jag är provisorstuderande på Åbo Akademi som har varit med i flera olika föreningar i olika poster. Jag har tycker om att ordna evenemang och har blivit allt mer intresserad av intressebevakning som föreningar gör. Jag lever själv aktivt och tycker om en vardag full med allt möjligt.

Varför ställer du upp:

Jag vill vara med och påverka studerandens framtid. Jag vill att studentkåren skall fortsätta vara aktiv i deras intressebevakning och köra fram saker hårt i framtiden. Detta skall göras med aktivt samarbete och kontakt med Åbo Akademis olika organ och flera olika nationella samarbeten mellan studentkårer.

Jag tycker också att studenttrationer är viktiga för vårt universitet och våra studeranden. Flera lär sig massiva mänger med ”soft skills” och skapar kontaktnätverk för livet vilket är viktigt för en mer globaliserande värld. Jag vill föra fram till beslutsfattare viktigheten av gemenskapen hos studerande så att de kan säkerställa att möjligheterna för sådan verksamhet finns på campus och inom utbildningsprogram.

Studerandens ekonomi och mentala hälsa är stora saker som behandlas för tillfälle. Enligt mig skall kåren strida hårt för att säkerställa en mer stabil ekonomi för studerande och bättre mentala vårdtjänster samt förebyggande åtgärder för mentalt välmående. För att detta skulle vara möjligt är det väldigt viktigt att vi som studentkår påverkar på nationell nivå med samarbeten. Med nationella samarbeten är språk en svårighet och detta skall arbetas på.

Som styrelsemedlem kan jag hämta med mig erfarehet från flera föreningar både från evenemangsorganisation till intressebevakning. Jag har varit med både och ordna samt deltagit på flera ämnesförenings och kårevenemang. Inom intressebevakning har jag varit med i fackföreningens studerandeförening. Inom fackföreningsverksamhet har man sett olika sätt som man kan påverka inom ett specialområde. Detta inkluderar kommentering av lagförslag.

Jag är inte heller blyg om att tala om saker som en förening står för och är villig att föra ord vidare på konstruktivt sätt. Enligt mig är det viktigt att vi som kår upprätthåller och bygger samarbeten så att vi kan vara med och påverka saker på ett effektivt sätt från grunden.

Studentkåren har verksamhet på två orter. Inom min period i fullmäktige har jag funderat på olika sätt att säkerställa att båda orters verksamhet skulle vara så jämlikt, effektivt och fungerande som möjligt. Detta har visat sig inte att vara det lättaste och jag tycker att vi skall ta en nogrannare titt på hur verksamheten kan utvecklas så att båda orters studerande får den bästa tjänsten för sin kåravgift.

Vilka ansvarsområden är du intresserad av: Styrelseordförande

Niko Sandberg

Hej! Jag heter Niko Sandberg, jag är 22 år gammal och studerar samhällsvetenskaper med statskunskap som huvudämne för fjärde året. Jag är hemma från Karleby, men nu har Åbo blivit min hemstad. Under de senaste åren har jag engagerat mig inom Österbottniska Nationen i varierande funktionärsposter, men huvudsakligen i styrelsen. Mina poster inom styrelsen har varit sekreterare (2022) och ordförande (2023). Jag ställer upp till ÅAS styrelseordförande 2024.

Jag började studera mitt i coronapandemin hösten 2020. Jag har sett hur studerandens situation har försämrats under och efter pandemin. Under min studietid har ja lagt märke till kontinuerliga problem med SHVS, hotande nedskärningar i studiestödet och bostadsbidraget, kombinerat med kraven på en snabb studietakt. Ett recept för stora problem i studerandenas välmående. Studentkåren måste därför fortsättningsvis motarbeta politik som hotar studerandes välfärd. Därför anser jag att enda sättet som studeranden kan sträva efter att behålla sina rättigheter är att vi gör det tillsammans, genom ÅAS och FSF och ser till att vår röst blir hörd inom Åbo Akademi och på en nationell nivå.

Som österbottning är det viktigt för mig att ÅAS fungerar jämlikt i både Åbo och Vasa. Specialföreningar på varsin ort skall få det stöd de behöver från ÅAS. Ifall det är utbildningar, lobbning eller något annat, så vill jag vara med och lyssna på de behoven som föreningarna har.

Blir jag vald till styrelseordförande är mitt mål att hjälpa studeranden i deras vardag. Enligt mig har ÅAS bästa resurserna för att göra en skillnad i välbefinnandet hos Åbo Akademis studeranden. Som styrelseordförande skulle jag se till att ÅAS fortsätter att aktivt delta i intressebevakning och sänka tröskeln för studeranden att söka hjälp från studentkåren. Jag vill göra ÅAS till ett glädjefullt samfund åt alla!

Jag söker till styrelseordförande och ifall jag inte blir vald så till styrelsen som högskolepolitik- eller socialpolitikansvarig.

Adam Lahtinen

Hej! Jag vill härmed ställa mig till förfogande som styrelseordförande för Åbo Akademis Studentkår. Mitt namn är Adam Lahtinen och jag är 24 år gammal och är hemma från Vasa, där jag också för närvarande studerar småbarnspedagogik vid FPV. Inom pedagogiken är jag främst intresserad av ledarskap och administrativa uppgifter. På sidan om mina studier har jag också varit engagerad inom diverse olika uppdrag, och fungerat som bland annat ordförande för min ämnesförening under 2021, och som styrelsemedlem i studentkåren under 2022. Jag fungerar för närvarande också som studentrepresentant. Jag har fortfarande ett stort intresse att fortsätta arbeta för studerandes bästa, en vilja att utvecklas som både ledare och person, samt en stark tro på kårens betydelse för oss studeranden.

Jag har alltså fått värdefulla erfarenheter från tidigare uppdrag, som jag anser kan vara till nytta i rollen som ordförande. Som person är jag utåtriktad och social. Som ledare tycker jag att det är viktigt att kunna samarbeta, lyssna och kommunicera. För mig är kommunikationen kanske den viktigaste faktorn inom ledarskapet, och något jag hela tiden försöker utveckla, både på individnivå, men också på organisationsnivå. Inom en styrelse är det för mig viktigt att alla känner sig bekväma, hörda och har en känsla av att de kan vara med och påverka. Alla ska känna att det vi gör är viktigt och att man har en del i det arbete som görs. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla fungerar på olika sätt, och jag vill alltid försöka skapa en miljö där var och en känner att de kan arbeta utifrån sina egna styrkor. Med tanke på att vi alla fungerar på olika sätt ser jag också det som en god förmåga att kunna anpassa sitt ledarskap efter vad som passar för de personer man leder i stunden. En förmåga jag själv tycker att jag har utvecklat genom att arbeta i olika styrelser, och i många olika sammanhang. Jag tycker också att det är viktigt att alltid minnas att man som ledare, och i det här fallet som ordförande, kommer ihåg att man inte är någonting utan de personer man arbetar med. För även om alla har sina egna ansvarsområden är jag övertygad om att en styrelse alltid är som starkast tillsammans.

Under kommande verksamhetsår vill jag fortsätta arbeta för studerandes rättigheter, både på nationell nivå och på universitetsnivå. Som exempel har vi under senaste året sett en klar försämring inom den socialpolitiska sektorn, där studerandes skyddsnät har försämrats avsevärt, och där vill jag vara med och arbeta för en förändring. Så länge mat och hyror, och andra nödvändigheter, blir dyrare kan vi inte fortsätta att dra ner på stöd och bidrag. Jag skulle också vilja jobba för en mer hållbar finansieringsmodell för universiteten, som inte bara går ut på att få bort studeranden från universiteten så snabbt som möjligt. På universitetsnivå vill jag fortsätta arbeta med studerandes välmående och trygga att det finns tillräckliga resurser för att alla ska kunna må bra medan man studerar. Jag vill också se en utveckling kring hybridundervisningen, där det ska finnas möjligheter att delta både på distans, men också fysiskt på plats, då jag starkt värdesätter den gemenskap som studiekamraterna ger. Jag vill helt enkelt jobba för att varje individ får de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier.

Slutligen vill jag arbeta för ett ännu bättre samarbete mellan våra båda verksamhetsorter, då jag ser en outnyttjad potential här. För mig har vi här ett unikt tillfälle att kunna jobba för studerandes bästa på två orter, vilket endast borde vara gynnsamt även på nationell nivå. Både Åbo och Vasa är två betydande studiestäder, och här har vi genom samarbeten med andra kårer en stor möjlighet att kunna vara med och påverka på både kommunal och nationell nivå. Därför kan jag inte se vår verksamhet på två orter som något annat än enbart positivt, och något vi kan ta tillvara på ännu bättre i framtiden.

Jag hoppas att få vara med och påverka också i framtiden, och jag ser ingen bättre möjlighet än via studentkåren. Tillsammans är vi starkare. Låt oss jobba för alla studerandes bästa.

Styrelsemedlem

Amanda Byskata

Hej!

Jag heter Amanda Byskata, jag är 23 år gammal och studerar folkrätt för femte året. Jag är hemma från Petalax i Österbotten (ca 40 km från Vasa) men har bott i Åbo i snart 5 år. Jag har varit aktiv både före och under hela min studietid och har nu i år fungerat som ÅAS styrelsemedlem med ansvar för internationella ärenden, företagssamarbete och kommunikation och jag är nu intresserad av att fortsätta ett år till.

Jag ställer upp till styrelsen för ett andra år eftersom jag gärna vill fortsätta på det arbete jag har gjort i år. Så som det ofta är med styrelsearbete fortsätter mycket av det jag jobbat med i år ännu nästa år och mycket av det jag varit med och planerat sker under nästa år och jag skulle därför gärna fortsätta. Samtidigt har jag också nya idéer på saker jag skulle vilja göra och jobba för nästa år. Några av de saker som jag gärna jobbar vidare på är inkluderingen av internationella studerande i kårens verksamhet, fortsätta jobba för studerandes välmående, fortsätta utveckla CHARM-EU som nyligen kommit i gång vad gäller studentrepresentation, samt fortsätta utveckla ÅAS kommunikation och sociala medier, till exempel Tik Tok. Synlighet och transparens är något vi jobbat mycket med men det finns ännu utrymme att förbättra.

Jag är alltså främst intresserad av att fortsätta på posten som ansvarig för internationella ärenden, företagssamarbete och kommunikation. Jag ställer mig även till förfogande som vice ordförande och tror att min erfarenhet från att ha suttit ett år i styrelsen gör att jag kan fungera på som ett bra stöd och vid behov som ställföreträdare. Att jag har suttit ett år i styrelsen innebär också att jag förhoppningsvis kan bidra till kontinuiteten i verksamheten. Mina tidigare erfarenheter från att ha varit studentrepresentant och aktiv i olika föreningar gör mig också till en god kandidat. Den främsta orsaken till varför jag söker till styrelsen är ändå att jag ännu har kvar att ge och jag tar därför gärna emot möjligheten att få ännu ett år jobba för studerandes bästa.

Mvh,
Amanda Byskata

Dipak Raj Dhakal

My name is Dipak Raj Dhakal, and I am writing to express my sincere interest in becoming a candidate for the position of Board Member of the Student Union at Åbo Academi University. I am more interested in applying for the position and the area of responsibilities of Student Culture (events, special associations, yellow billed activities), or University policies (national issues and study related issues).

As a passionate and committed student, I believe in the power of collective action to bring about positive change within our university community. Serving on the Student Union would provide me with an opportunity to contribute to the betterment of student life, advocate for our needs and concerns, and foster a sense of unity among our diverse student body.

I am originally from Nepal. I have been living in Europe, specifically in Scandinavian countries since a decade. I have completed my master’s degree from Nord University, Norway, in Social Work. Currently, I am doing another master’s in Social Exclusion at Åbo Academi University, Turku. While talking about my leadership experience, communication skills, organisational abilities, and a commitment to representing the interests of my fellow students in universities and academic institutions, I have had the opportunity to serve the fellow students as the Secretary of the Free Student Union at Tribhuvan University, Nepal, for five years. Then, when I was a student at Nord University, Norway, I worked as a member of the student Welfare Council at Nord University. I worked as a volunteer member of the International Office of this university for the support of international students.

Besides, I have worked as a project coordinator and team leader for a non-profit organisation (NGO) named Action for Excellence for about four years in Nepal. I have engaged as a Social Work Volunteer at Red Cross Society, Oslo, Norway and Epicentre Kingdom, Norway as well.

Recently, I have been appointed a tutor for the exchange students at Åbo Academi University. It will also foster my leadership, intercultural communication skills, and exposure to the educational environment in Finland, particularly at Åbo Academi University.

My experiences within the university, both academically and through extracurricular activities, have equipped me with a deep understanding of the challenges faced by students. I am dedicated to addressing these challenges and working collaboratively with my fellow students, faculty, and administration to create an inclusive and supportive environment for all.

If elected, my key priorities would include:

  • Academic Support: Enhancing resources for academic success, such as tutoring services and study groups.
  • Student Well-Being: Promoting mental health initiatives, creating awareness programmes, and advocating for a healthier campus environment
  • Diversity and Inclusion: Fostering a more inclusive campus culture that celebrates diversity and ensures equal opportunities for all students.
  • Communication and Transparency: Establishing regular forums for open communication between students and the administration to address concerns and share ideas.
  • Student Engagement: organising events and activities that bring students together, creating a vibrant and connected community.

I am eager to bring my passion, dedication, and fresh perspective to the Student Union, and I am committed to working tirelessly to represent the interests of our student body. I believe that, together, we can make a lasting impact on the university experience for all. If you have any questions or would like to discuss my candidacy further, please feel free to reach out to me at DipakRaj.Dhakal@abo.fi.

Thank you for considering my candidacy. I look forward to the opportunity to serve and represent you on the Student Union.

Sincerely,
Dipak Raj Dhakal

Sini Eriksson

Hej!

Jag heter Sini Eriksson och jag studerar hälsovetenskaper för tredje året vid ÅA i Vasa. Under min studietid har jag varit tutor för utbyteselever två gånger och jag fungerar också som en välbefinnandetutor i projekt med Folkhälsan och ÅAS och som en motionstutor till ÅAU Sports. Jag är intresserad om kårstyrelse för jag vill kunna påverka studerandes vardag och välmående. Jag har en hel del erfarenhet att ordna olika evenemang men som ansvarsområde är jag mest intresserad om internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete.

Oscar Björkell

Hejsan!

Oscar Björkell heter jag och härmed ställer jag upp som kandidat till kårstyrelsen 2024. Jag är en 22 år gammal Borgåbo som studerar franska språket och litteraturen för tredje året. Som biämnen har jag svenska språket och även pedagogik senare under mina studier. Det vill säga språklärare är målet med mina studier för tillfället, men just nu sitter jag och fokuserar på min kandidatavhandling. Mina nära och kära brukar beskriva mig som en ambitiös och varm person med ett stort antal intresseområden.

Hösten 2022 blev jag vald till ordförande för franska språkets förening Astérix till året 2023. Det året gick såpass bra att där blev jag just omvald till ordförande för 2024. Under 2023 har Astérix så gott som tagit sig ur askan och blivit en väldigt aktiv förening, med tanke på hur liten den är givetvis. Vi har ordnat årsfest, designat och beställt nya halarmärken, fått rekordmånga nya medlemmar och även planerat exkursion som äger rum i januari. Min egen föreningsaktivitet och initiativtagande har även kommit så långt att jag är med och grundar den nya gemensamma språkföreningen som debuterar 2024. Där tänkte jag ställa upp i styrelsen om min kalender så tillåter. Utöver styrelsearbete, så är jag för tillfället some-ambassadör för både Åbo Akademi och TYS (Studentbystiftelsen i Åbo). Där är mitt fokus att vara en studentrepresentant som visar en autentisk sida av studielivet i Åbo.

Jag ställer upp i styrelsen eftersom min tid att hjälpa studerande är nu. När jag jobbat med allt det ovannämnda så har mitt huvudsakliga mål varit välmående och samma gäller även för denna post. Frågor angående jämlikhet, föreningar, välbefinnande och andra samhälleliga frågor är sådant jag är intresserad av. Min klara och naturligt humanistiska röst kan vara viktig inom ÅAS. Dagligen följer jag med politiska frågor och samhälleliga dilemman på medierna. Utöver detta har jag koll på some-appar och vad som trendar när och hur, vilket jag också skulle kunna bidra med i utvecklingen.

Socialpolitik är därmed det ansvarsområde som jag är främst intresserad av.