Skippa navigering

Studentrepresentant till rådet för Handelshögskolan vid ÅA

Nyhet — 19.4.2024

Studentkåren i samarbete med MK söker en ekonomiestuderande som är intresserade av att påverka sin utbildning. Till rådet för HHÅA behövs en ny suppleant.

Alla som studerar till kandidat eller magister inom ekonomi kan ställa upp till rådet för Handelshögskolan. Det är bra att ha representation från olika ämnen och studieskeden. Gruppens pågående mandatperiod tar slut 31.12.2025, en ny suppleant väljs för att en av de tidigare representanterna inte har möjlighet att fortsätta i uppdraget.

Enligt reglementet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA (som består av de huvudämnen man kan studera inom utbildning för ekonomie kandidat och magister) har rådet följande uppgifter: bereda frågor gällande budget, undervisande personal, undervisning och utbildning, samt kvalitetsarbete, t.ex. ackrediteringen av utbildningarna.

Rådet har åtta medlemmar, två studerande, en representant från näringslivet och professorer och övrig personal. Rådet har möte minst fyra gånger per år och alltid om minst fem medlemmar önskar hålla möte i ett visst ärende.

Valet av studentrepresentanter sköts av Åbo Akademis Studentkår i samarbete med Merkantila Klubben r.f.

Valet av studentrepresentanter fastställs av ÅAS styrelse på dess möte onsdag 8.5.2024, ansökningar skickas in här, senast kl. 23.59 söndag 5.5.2024. Du får berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i gruppen!

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi och Merkantila klubben rf:s högskolepolitiskt ansvariga Greta Mäkelä, hopo@merkantilaklubben.com