Skippa navigering

Förlängd tid att söka platserna i universitetskollegiet

Nyhet — 18.10.2021

Ny tidsgräns för att söka studentrepresentantplats i universitetskollegiet för ÅA

Den förlängda ansökningstiden går ut tisdag 19.10. kl. 23.59. 

Kollegiet är en grupp som representerar studerande och personal från alla fakulteter vid ÅA. De viktigaste uppgifterna är att välja externa medlemmar till ÅA:s styrelse, godkänna bokslutet och ta till tals ärenden de anser viktiga med styrelsen och rektor. Som studerande i gruppen är det bra om du är nyfiken på hur ett universitet fungerar som helhet och om du gärna berättar om studerandes vardag och vad som borde förbättras.

Här kan du lämna in intresseanmälan och läsa utdrag ur ÅA:s ledningsinstruktion och annat spännande: Halloped

Studentombud Petra svarar gärna på frågor: petra@studentkaren.fi.