Skippa navigering

Donation till Våra Gemensamma Barn

Nyhet — 14.11.2023

ÅAS fullmäktige har beslutat att donera pengar till Våra Gemensamma Barn r.f. som jobbar för att främja jämlikhet för barn och unga samt att utrota rasism och diskriminering.

Åbo Akademis Studentkår har alltid strävat efter att vara en inkluderande och trygg plats för alla studerande, oavsett deras bakgrund eller erfarenheter. I år, när ÅAS presidium övervägde vilken välgörenhetsorganisation ÅAS skulle donera till, var Våra Gemensamma Barn r.f. en självklar rekommendation. Våra Gemensamma Barn är en organisation som strävar efter att främja jämlikhet för barn och unga, med särskild inriktning på att utrota rasism och diskriminering.  

– Vi är fast beslutna att inte bara prata om att alla är välkomna i vår verksamhet, utan också att aktivt arbeta för det. Rasism och diskriminering får inte ha någon plats i vårt samhälle, och definitivt inte i vår studentkårs verksamhet. Vi kan inte stå vid sidan om när vi ser oroväckande nyheter om rasism inom vår regering eller någon annanstans i samhället. Då måste vi kunna agera och försöka att hjälpa situationen, säger ÅAS fullmäktigeordförande Ines Latvala.

Åbo Akademis Studentkår finns till för alla studerande, oavsett deras bakgrund, och strävar efter att skapa en gemenskap där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. Att aktivt arbeta för att fördöma och utrota rasism är inte bara rätt, det är en nödvändighet. ÅAS står sida vid sida med organisationer som Våra Gemensamma Barn i kampen mot rasism och diskriminering.  Genom att donera till deras arbete hoppas ÅAS kunna bidra till en bättre och mer inkluderande framtid för alla.

Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och visa att rasism inte har något utrymme i vår verksamhet eller i samhället som helhet.