Skippa navigering

Arvoden för studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning läsåret 2023-24

Nyhet — 13.5.2024

ÅAS styrelse har fattat beslut om vilka organ och grupper som är arvoderade samt fastställt arvodet per möte till 23 euro. Alla studentrepresentanter blir kontaktade med info om vad man behöver göra för att få arvodet.

Alla studentrepresentanter (ordinarie och suppleanter) i ÅA:s förvaltning i följande organ får ett mötesarvode på 23 euro per möte för möten man deltagit i under läsåret 2023-24.

Fakultetsråden

Universitetskollegiet

Examensnämnden

Utbildningsstrategiska rådet

Språkrådet för ÅA

Kulturrådet för ÅA

Rådet för Åbo Akademis bibliotek

Expertgruppen för studerandes välbefinnande

Delegationen för ÅA i Vasa

Valnämnd för Åbo Akademi

Jämställdhetskommittén

Rådet för livslångt lärande

Hållbarhetsarbetsgrupp för utbildning

Hållbarhetsarbetsgrupp för campus och beräkningar

Direktionen för Vasa Övningsskola

Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA

Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Styrgruppen för fullskalig juristutbildning

Utbetalningen sköts av ÅA, ÅAS samlar in skattekorten (frivilligt att lämna in) samt ifyllda personuppgiftsblanketter (måste lämnas in för att utbetalning ska kunna ske). Tidsgräns för inlämnandet är torsdag 30.5.2023 kl. 23.59.

Länk till personuppgiftsblanketten har skickats ut på e-postlistorna för studentrepresentanter, om du saknar den, kontakta petra@studentkaren.fi.

Tack för ert arbete under läsåret!
Mvh. Petra