Skippa navigering

Är du ekonomidirektionens nästa viceordförande?

Nyhet — 12.4.2023

Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav, placeringar och företagsverksamhet. Kårkaféerna, Kårhuset i Åbo och Havtornen i Vasa är konkreta exempel på vad ED funderar på. I ED sitter tre studerande som medlemmar och tre stycken s.k. expertmedlemmar. På fullmäktigemötet 3.5 kommer vi att välja en ny viceordförande för ekonomidirektionen för resten av mandatperioden 2022–2023

Om ekonomidirektionen står följande i ÅAS stadgar

”Ekonomidirektionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Som föredragande i ekonomidirektionen fungerar verkställande direktören för ekonomisektorn.

Till medlemmar i ekonomidirektionen kan väljas även utom Studentkåren stående personer med kännedom om det ekonomiska livet. De utomstående medlemmarna får dock inte utgöra mer än hälften av medlemmarna i direktionen.

Ekonomidirektionens ordförande och vice ordförande ska vara medlemmar av Studentkåren.
Ekonomidirektionens ordinarie medlemmar väljs för en mandatperiod på två år räknat från den 1 januari.”

Ekonomidirektionens viceordförande

Som ekonomidirektionens viceordförande deltar du i ekonomidirektionens möten och verksamhet. Ekonomidirektionens vice ordförande är även ställföreträdare för ekonomidirektionens ordförandeUppdraget som ekonomidirektionens viceordförande kan med fördel skötas vid sidan av heltidsstudier.

(Ordförande för ekonomidirektionen ansvarar för ekonomidirektionens arbete och rapporter till studentkårens fullmäktige. Till ordförandes uppgifter hör att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören.)

Hur kan jag söka till Ekonomidirektionen?

Sista dagen att lämna in ansökan är fredagen den 21.4  Alla ansökningar som kommit in senast på fredag 21.4 kl. 12 publiceras på vår webb samma dag. Då publiceras även fyra förhandsfrågor.

Intresseanmälan innehåller gärna:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Hurdant kunnande du kan bidra med

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 24.4 och valet sker under fullmäktigemötet 3.5 kl. 13.

Jag svarar gärna på frågor!

ED-sonderare
Fullmäktigeordförande Ines Latvala
fo@studentkaren.fi