Skippa navigering

Alla har rätt att delta tryggt på studieevenemang

Nyhet — 29.10.2021

Åbo Akademis Studentkår ser allvarligt på de händelser som under de senaste veckorna har förekommit i studielivet, då studerande misstänks ha blivit drogade på studieevenemang. Droger hör inte hemma i studielivet och alla studerande ska har rätt till att tryggt kunna delta på evenemang och inte vara rädda för att bli drogade. Vi tar dessa misstankar på största allvar och fördömer dessa fall. Åbo Akademis Studentkår har absolut nolltolerans för detta osakliga beteende.

Vi påminner om att med låg tröskel ta kontakt med nödcentralen ifall misstanke om liknande uppstår. Det är viktigt att ta sig till sjukhusvård så fort som möjligt från att misstanke uppstår för att kunna bekräfta om man blivit drogad.

Studerandes trygghet är högsta prioritet på våra evenemang. Nu krävs det ett kollektivt ansvar från alla för att se till att detta fenomen får ett slut. Restaurangerna och barerna måste vakna upp till det som sker i deras utrymmen och garantera att alla kan känna sig trygga.

Vi kommer att för egen del ta fram ett informationspaket och hålla utbildningar till våra föreningar, så att de vet hur de ska agera vid dylika situationer i deras utrymmen och på deras evenemang. Dessutom samarbetar vi aktivt nationellt med andra student- och studerandekårer för att se över vad vi tillsammans kan göra för att motverka fenomenet.

Låt oss ordna säkrare evenemang, tillsammans!

För mer information:

Veera Granroth

Vice ordförande Åbo Akademis Studentkår

0451125760