Skippa navigering

ÅAS fyllde 105 år – Li Andersson kallas till hedersmedlem

Nyhet — 17.2.2024

Pressmeddelande
Åbo Akademis Studentkår
Fritt att publicera

gul dekoration

Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande förde sin födelsedagshälsning med tillhörande krans till Greve Per Brahes staty i äran av Brahes födelsedag. Samtidigt firar Åbo Akademis Studentkår sin 105:e födelsedag lördagen den 17 februari på Kåren i Åbo.

Educationis gratis, omnibus, semper – gratis utbildning, för alla, för alltid

I sitt tal till Per Brahe lyfter styrelseordförande Jonne Kunnas upp vikten av jämlika möjligheter för alla att utbilda sig. På kransen står orden ”educationis gratis, omnibus, semper” som på latin betyder gratis utbildning, för alla, för alltid. Med detta vill styrelseordförande Kunnas betona utbildningens betydelse för samhället och demokratin.

– Alla ska ha jämlika möjligheter att utbilda sig oberoende ens socio-ekonomiska status. Med jämlika möjligheter till utbildning försäkrar man samhällets och demokratins framtid.

Styrelseordförande Jonne Kunnas och vice ordförande Amanda Byskata vid Per Brahes staty i Åbo.
Foto: Mari Frelander
a yellow divider

Stipendier och utmärkelser

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris

Enligt Åbo Akademis Studentkårs Reglemente för stipendier och utmärkelser skall ÅAS dela ut senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till bästa inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens statsvetenskapliga sektions ämne utarbetade avhandling pro gradu.

I år tilldelades Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till Valter Österberg för pro gradu-avhandlingen Sverigedemokraternas ideologiska inflytande: reaktioner på radikal högerpopulism inom etablerade partiers valmanifest.

Kamratskapspris

Enligt Åbo Akademis Studentkårs Reglemente för stipendier och utmärkelser skall ÅAS dela ut senator Jägarkapten Paul Wallenius’ kamratskapspris tilldelas den av studentkårens medlemmar som av en för ändamålet tillsatt nämnd befinnes hava gjort sig mest förtjänt om kamratskapets inom studentkåren höjande och förkovran.

Nämnden beslutade att utdela Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris André Kjellman, Einar Olson, Tia Sjöholm och Samuel Skrifvars.

Styrelsenål

 1. Jonne Kunnas
 2. Jan Welroos
 3. Oscar Björkell
 4. Victor Sundström
 5. Max Lydman
 6. Niko Sandberg
 7. Felix Nygård
 8. Sini Eriksson
 9. Emilia Melén
 10. Julia Michelsson

Brahevingarna och brahevingarna med lyra

Reglemente för stipendier och utmärkelser
7 § Brahevingarna och Brahevingarna med lyra utdelas såsom utmärkelsetecken för förtjänstfull verksamhet studentkåren till fromma.
Brahevingarna tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma.

Brahevingarna

 1. Mari Frelander
 2. Rudolf Tommos
 3. Axel Wilson
 4. Nicolina Nordman
 5. Christa Borgman
 6. Erik Östman
 7. Herman Björk
 8. Rasmus Kupi
 9. Ines Latvala

Brahevingarna med lyra

 1. Olav Eklund
 2. Ruth Illman
 3. Patrick Schubert
 4. Julia Liewendahl
 5. Veera Granroth

Brahelyran

Brahelyran, studentkårens högsta utmärkelsetecken, tilldelas en kårmedlem eller före detta kårmedlem för utomordentliga förtjänster. För år 2024 har Åbo Akademis Studentkår äran att tilldela Brahelyran till Riina Forsman.

Riina Forsman har en gedigen kårbakgrund från flera decennier. I sin roll som kåraktiv har hon verkat bland annat som generalsekreterare, styrelsemedlem, fullmäktigeledamot samt utskottsaktiv. Riina har för närvarande uppdraget som kårheraldiker vid ÅAS samt medlem i ekonomidirektionen.

Riina beskrivs som en närvarande person som gärna hjälper till med stort och smått, och som funnits till för styrelser och personal kontinuerligt i flera års tid. Hennes aktivitet hos ÅAS i gör henne till en mycket välförtjänt mottagare av studentkårens högsta utmärkelse.

a yellow divider

Åbo Akademis Studentkår kallar Li Andersson till hedersmedlem

Enligt ÅAS Reglemente för stipendier och utmärkelser:
6 § Till hedersmedlem kan studentkåren kalla person som genom sin verksamhet för studentkåren gjort sig förtjänt därav eller som studentkåren eljest vill hedra.

På sin 105:e årsfest har Åbo Akademis Studentkår äran att kalla Li Andersson till hedersmedlem.

Politices kandidat Li Andersson har under flera års tid engagerat sig i högskolepolitik på många olika plan. Under sin studietid vid Åbo Akademi har Andersson bland annat fungerat som viceordförande i presidiet, gruppordförande för Åbo Gröna vänster samt fungerat som styrelsesonderare. Från gamla fullmäktigeprotokoll kan läsas att Andersson varit en ytterst aktiv fullmäktigeledamot på många plan, som konsekvent lyft upp transparens och tydlighet i ÅAS arbete.

Redan under sin tid som fullmäktigeledamot i ÅAS fullmäktige lyfte Andersson upp viktiga frågor som berör studerande, till exempel klimatförändringen och studerandes utkomst (bland annat grundinkomst och indexbindning av studiestödet). Som riksdagsledamot har Andersson lyft upp frågor nära ÅAS och studerande, bland annat utkomst för låginkomsttagare, mentalvårdstjänster, utbildningens finansiering, indexbindning av studiestödet, och terminsavgifter. Andersson har betonat vikten av studentrörelsen och dess roll i samhällsdebatten.

”Men hjärtat i en sann student kan ingen tid förfrysa, den glädjeeld som där han tänt, hans hela liv skall lysa…” beskriver Andersson väl. I över 15 års tid har Andersson konsekvent och aktivt framhävt frågor som är viktiga för studeranden, och är därmed välförtjänt att bli kallad till ÅAS nästa hedersmedlem.

gul dekoration