Skippa navigering

Vad går styrelsearbetet ut på?

Blogg — 23.11.2023

Ansökan till ÅAS styrelse 2024 är nu öppen och vi har satt ihop en liten årsklocka för att försöka ge dig en liten överblick i vad styrelsearbetet går ut på och vad vi gör under ett år på ÅAS. Det som listas i årsklockan är en överblick av större händelser och axplock från de olika ansvarsområdena inom styrelsen.

Januari

Den nya styrelsen samlas i Åbo för styrelseutbildningen samt för att lära känna varandra och ÅAS personal. Därtill träffar man dekaner, rektorer och annan personal på ÅA för att de ska få ett ansikte på nya styrelsen. Vi försöker också vara synliga på campus så att studerande också får lära känna den nya styrelsen samtidigt som styrelsearbetet påbörjas. Man håller även specialföreningsutbildningar för föreningarnas nya styrelser tillsammans med den gamla ÅAS styrelsen.

Februari

ÅAS ordnar traditionsenligt Fastlaskiainen i både Vasa och Åbo, årsfest samt specialföreningsmässa på båda orterna. Därtill deltar styrelsen i de seminariedagar som Finlands Studentkårers Förbund (FSF) ordnar för alla studentkårer i Finland.

Mars

Styrelsen lediganslår specialförenings- och projektmedel. Man förbereder och håller tutorutbildningar för den kommande höstens tutorer och börjar planera sponsorsökning för nästa Kårkalender.

April

Styrelsen delar ut ”Ros i stället för ris” till personal på ÅA som studeranden har nominerat. Därtill är det dags för en av vårens större studieevenemang i Åbo: Vappen på Vårdberget. I Vasa hålls även traditionsenligt vappfirande med att Topeliusstatyn får sin studentmössa.

Maj

Styrelsen börjar så småningom knyta ihop vårterminen med att avsluta vårens projekt samt börja förbereda och planera höstens gulisevenemang. Medan majoriteten av styrelsen nu går på sommarlov lämnar styrelseordförande kvar ett par veckor för att tillsammans med personalen fortsätta planera hösten.

Juni – Juli

Sommarlov (eller sommarjobb)

Augusti

Styrelsen återvänder och inleder hösten med en gemensam vecka för att tillsammans med personalen planera & visionera för hösten. Dessutom träffar man tutorer, utbytesstuderande samt gulisar och förbereder en ny terminsstart.

September

Vi deltar på diverse gulisintagningar och evenemang i både Åbo och Vasa samt ordnar egna evenemang som t.ex. utissitz i Vasa tillsammans med andra kårer. I Åbo ordnas Lilla Wappen och på båda orterna ställer man till med gulnäbbsakademi – en föreningsmässa riktad till alla nya (som gamla) studeranden. Därtill hinner man ännu delta i FSF:s höstseminariedagar för alla studentkårer i Finland.

Oktober

I oktober hinner man knappt andas ut efter en härlig terminsstart innan det är dags för resten av höstens evenemang. I oktober är det nämligen en hel del på gång i Vasa: bland annat ordnar vi en utfärd för utbytesstuderande tillsammans med ÅAU Sports, en pyjamassitz för gulisar tillsammans med SSHV och så förstås Halloweenrun med alla högskolor och universitet i Vasa. I Åbo då? Ja, där ordnas bland annat blodgivning på Kåren där alla föreningar kan vara med och försöka vinna Droppen-pokalen.

November

Styrelsen pustar ut på riktigt, men bara vartannat år eftersom det i november, varje ojämnt år ordnas Kårval då ett nytt fullmäktige ska väljas. Den här månaden ordnar också FSF förbundsdagar där studentkårerna väljer en ny FSF-styrelse för det kommande året. Styrelsen förbereder också själva val av ny styrelse samt håller utbildningar för vårens tutorer för utbytesstuderande.

December

Mållinjen är i sikte för styrelsen och under ÅAS höstmöte väljer man en ny styrelse för nästa år. Men, innan man får hänga upp kårbandet ska det ännu ordnas fantåg i både Åbo och Vasa på självständighetsdagen. Styrelsen planerar också specialföreningsutbildning som hålls i januari och förstås den årliga julfesten på Kåren för både styrelse och personal. Man kan inte heller glömma bort julgröten på Kåren medan styrelsen till sist knyter ihop säcken med att skriva sina testamenten och tacka för ett oförglömligt år på Kåren och Havtornen.

Påverkansarbete och föreningar är viktiga delar av styrelsearbetet

Förutom allt detta som sker under året vill vi ännu nämna några viktiga saker styrelsen jobbar med. Vi har varje månad träffar med både rektor och dekaner för att lyfta upp aktuella ärenden. Vi sitter med i olika arbetsgrupper och bli inbjudna till evenemang mm. där man vill höra studerandes tankar och åsikter. Vi träffar ÅAS fullmäktige som besluter om vad styrelsen ska göra varje månad samt politiker för att diskutera ärenden som berör studeranden.

Vi har också tät kontakt till våra specialföreningar för att diskutera aktuella ärenden, ordna evenemang eller lyfta upp saker som kunde förbättras på ÅA eller på campus. Till sist representerar vi också ÅAS på en hel del årsfester som ordnas av våra specialföreningar och andra kårer.

Ett styrelseår är mycket mer än bara jobb

När vi nu sammanfattat ett år kan detta kanske kännas intensivt, och det är det också. Men ett styrelseår på ÅAS är så mycket mer än bara jobb. Det är gemenskap med styrelsen, möjligheter att sitta med och påverka i rum man annars aldrig skulle få tillgång till, samt skapa oförglömliga minnen för både en själv, sin styrelse, personalen och så förstås alla ÅA-studeranden.

Låter det här intressant? Sök till styrelsen 2024!


Styrelsen 2023
Åbo Akademis Studentkår