Skippa navigering

Coronarestriktionerna har äntligen lättat – varför ordnas Fastlaskiainen på distans?

Blogg — 16.2.2022

I samband med att coronarestriktionerna i hela landet har lättat, har frågan om varför Fastlaskiainen ordnas på distans lyfts fram. Det praktiska organiserandet för så stora evenemang som Fastlaskiainen börjar flera månader före evenemangets början. ÅAS styrelse lediganslog uppdraget som Fastlaskiainen koordinator i Åbo redan i november 2021, tyvärr avsade den valda personen ändå i ett senare skede sig från uppdraget.

Fastlaskiainen i Åbo ordnas tillsammans med Studiestad Åbo-nätverket. Detta inkluderar många aktörer, bl.a. Åbo stad och flera högskolor. När evenemanget började planeras fanns det ingen klarhet i hur coronarestriktionerna skulle utvecklas under våren. När tidtabellen för lättnaderna i coronarestriktionerna blev säkra, var tiden redan för kort för att dra igång samarbete samt hinna ordna praktiska arrangemang som anhållan om polislov och att anställa säkerhetsvakter till evenemanget.

I och med avsaknaden av Fastlaskiainen koordinator och den allt för strama tidtabellen är det inte möjligt för ÅAS att ordna ett traditionellt, fysiskt, Fastlaskiainen i Åbo i år.

Eftersom Fastlaskiainen i Vasa kommer att ordnas en vecka senare än i Åbo, kan man fråga sig varför det inte ordnas fysiskt. ÅAS styrelse har fattat beslut om att ordna evenemanget på båda orterna på samma sätt, det vill säga digitalt. Detta upplevdes som mer rättvist för våra studerande. Vi är en studentkår med medlemmar på två orter och strävar till att i mån av möjlighet ha enhetlig verksamhet på båda orterna. Detta i samband med att coronarestriktionerna vid tiden då beslutet fattades fortfarande var oklara är orsaken till att styrelsen fattade detta beslut. Vi förstår att beslutet nu i efterhand sett kan upplevas som förhastat eller fel. Det gläder oss ändå att både föreningar och enskilda studerande har tagit upp ärendet i diskussion, och vi hoppas att ni även i framtiden känner att ni med låg tröskel kan kontakta oss vid frågor eller helt enkelt för att ge feedback. Vi på Studentkåren ordnar trots allt våra evenemang för er, och vill att de så långt som möjligt motsvarar era önskemål och förhoppningar.

Fastlaskiainen 2022 ordnas på distans, men vi uppmuntrar föreningarna varmt att ordna evenemang både före och efter evenemanget. I och med de nya riktlinjerna från Åbo Akademi är det också möjligt att äntligen igen ordna evenemang på campus. Hoppas att vi ses på zoom, den första mars i Åbo och den åttonde mars i Vasa!