Skippa navigering

Studentkårernas wappvideo 2021

Wappen — 27.4.2021

Alla studenkårer i Finland vill önska alla studerande en glad vappen med en gemensam video!

ÅAS önskar tillsammans med de andra studentkårerna alla en glad vappen!

Följ med studentmössans resa genom studiestäderna. I år firar studentkårerna i Finland vappen 2021 tillsammans men på distans.