Skippa navigering

Förlängd ansökningstid: Studentrepresentant till VOAS styrelse

Nyhet — 30.11.2023

En studentrepresentant till VOAS styrelse sökes för åren 2024–2025

ÅAS har en plats i styrelsen för studentbostadsstiftelsen i Vasa VOAS (Vaasan opiskelija-asuntosäätiö). En ny styrelse ska väljas för åren 2024–2025. ÅAS fullmäktige väljer representant på sitt möte 4.12.2023. Styrelsen ansvarar för stiftelsens förvaltning och för att verksamheten sköts ändamålsenligt. Styrelsen svarar för att övervakningen av stiftelsens bokföring och finanshantering är rätt organiserad. Mer info om stiftelsen finns på VOAS webbplats. Stiftelsens arbetsspråk är finska.

Uppdraget är arvoderat, arvodet är ca 180 euro per möte. Det är möjligt att vid behov delta i styrelsemöten på distans. Representanten bör hålla tät kontakt med ÅAS och utföra uppdraget i enlighet med ÅAS värderingar och policydokument.

Sök senast 4.12 kl. 12.00, ansökan skickas via din abo.fi-adress till kansli@studentkaren.fi. Berätta om vem du är och varför du är intresserad av platsen och tror att du skulle vara en bra styrelsemedlem.

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi