Skippa navigering

Vill du vara med och ordna ÅAS årsfest – sök till årsfestkommittén

Nyhet — 28.10.2022

Vill just du vara med och ordna ÅAS nästa årsfest?

Alexandra Westerlund kommer att fungera som årsfestmarskalk för ÅAS 104:e årsfest som ordnas i februari 2023 i Vasa. Nu söker Alexandra efter sin årsfestkommitté som kommer att vara med och göra årsfesten till ett hejdundrande evenemang!

Vi skulle gärna se att båda verksamhetsorterna (Vasa och Åbo) finns representerade i årsfestkommittén. Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka in den senast söndag 13.11 kl. 23.59 till styrelsemedlem Esther Djupsund esther@studentkaren.fi . ÅAS styrelse väljer personerna till kommittén i samråd med årsfestmarskalken.