Skippa navigering

Vi söker en koordinator för fastlaskiainen 2023

Nyhet — 21.11.2022

Vill du vara med om att arrangera ett av de mest traditionella och tvärvetenskapliga evenemangen i Åbo? Vi söker en evenemangskoordinator till Fastlaskiainen som infaller den 21.02.2023. Som koordinator har du möjlighet att påverka innehållet i evenemanget och utveckla konceptet till någonting ännu bättre. Dessutom skapar du kontakter till student- och studerandekårerna i staden. 

Åbo Akademis Studentkår söker en projektkoordinator för ordnandet av Fastlaskiainen i Åbo. Till arbetsuppgifterna hör: 

  • Koordinering och organisering av hela evenemanget 
  • Programplanering och hantering av anmälningar 
  • Planering av kommunikation och marknadsföring 
  • Ansökning av tillstånd, rekrytering av övervakare 
  • Bokning av utrymmen, anskaffning av ljudsystem 
  • Arrangera städning 
  • Utveckla evenemanget 
  • Slutrapportering 
  • Övriga uppgifter enligt överenskommelse 

 Uppdraget kräver initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att organisera och stresstålighet. Till din fördel räknas tidigare erfarenhet av att arrangera evenemang och kunskaper i finska, svenska och engelska. 

Evenemangskoordinatorn får ett projektarvode på 500 euro (inklusive semesterersättning). ÅAS generalsekreterare fungerar som koordinatorns förman. Koordinatorn samarbetar aktivt med ÅAS styrelsemedlem som har ansvar för evenemang år 2023. 

Fritt formulerade ansökningar bör lämnas in per e-post senast 12.12 kl. 23:59 till Åbo AkademisStudentkårs styrelsemedlem Esther Djupsund (esther@studentkaren.fi)Valet görs av ÅAS styrelse under styrelsemöte och arbetet inleds omedelbart efter att valet fastställts.