Skippa navigering

Veera Granroth vald till styrelseordförande 2022

Nyhet — 2.12.2021

Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 2.12.2021
Fritt att publiceras

Veera Granroth vald till styrelseordförande 2022

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 2 december ett nytt presidium och en ny styrelse som består av sju styrelsemedlemmar. Ytterligare valdes det en ny vice ordförande för ekonomidirektionen samt två expertmedlemmar.

Till ÅAS styrelseordförande för år 2022 valdes politices studerande Veera Granroth. Granroth har varit både vice ordförande och högskolepolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse 2021, samt medlem i ÅAS fullmäktige 2020. Hon är född 1999 och studerar offentlig förvaltning vid fakulteten för sammhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Erik Östman och som övriga medlemmar i styrelsen Emma AnderssonEsther DjupsundAdam LahtinenAxel PakarinenLina Sjöskog och Rudolf Tommos. Nästa års styrelse är vald som en helhet och kommer inom sig att dela upp de olika posterna och ansvarsområdena på ett eget konstituerande möte som hålls inom kort. Styrelsen har medlemmar både från både Vasa och Åbo.

Till fullmäktigeordförande valdes Rasmus Kupi (De Rättvisa). Till första vice ordförande valdes Jonne Kunnas (FNT-listan) och till andra vice ordförande Marie Lövholm (Gemensamma Vasa).

Till vice ordförande för ekonomidirektionen valdes Laura-Eliisa Leino. Till ekonomidirektionen valdes även två expertmedlemmar, Riina Forsman valdes som ny expertmedlem och Jarkko Kaplin fortsätter som expertmedlem.

Frågor kan riktas till Studentkårens generalsekreterare Jasmin Öberg
tfn. 02 215 4652, eller e-post gs@studentkaren.fi

På bild: Rudolf Tommos, Esther Djupsund, Veera Granroth, Emma Andersson, Marie Lövholm, Erik Östman, Rasmus Kupi, Jonne Kunnas