Skippa navigering

Välkommen till ÅAS förnyade webbplats

Nyhet — 3.11.2023

Åbo Akademis Studentkår har beställt en ny webbplats av Tammerforsföretaget Aate och webbplatsen med dess nya utseende har nu lanserats.

ÅAS önskemål om den nya webbplatsen var att dess grafiska profil bättre skulle föra fram ÅAS strategi visuellt. Sidan skulle vara välkomnande, studentikos och modig, men även trovärdig och professionell – och det tycker vi att Aate har lyckats med. I samband med projektet har webbplatsens struktur och tillgänglighet förbättrats, och vi hoppas att du nu hittar lättare till den information som du söker.

ÅAS extern kommunikation sker på både svenska och på engelska, och i samband med de visuella uppdateringarna har det även gjorts en stor satsning på den engelska språkversionen av webbplatsen. Nästan alla sidor finns nu tillgängliga på båda språken.

Vi önskar att du är i kontakt med oss om du märker konstigheter på webbsidan så gör vi vårt bästa med Aate för att korrigera möjliga brister. Kommentarer och korrigeringar kan riktas till ÅAS kommunikatör Mari Frelander (kommunikation@studentkaren.fi).