Skippa navigering

Utdelning av projektmedel 2023

Nyhet — 15.5.2023

Fullmäktige har för verksamhetsåret 2023 budgeterat 5000 euro ämnat för projektmedel. Nedan kan du läsa om styrelsens beslut.

Vid utdelningen av dessa medel beslutade styrelsen att beakta följande kriterier: Projekt som främjar kårgemenskap, projekt som främjar hållbar utveckling, projekt som främjar välmående, föreningens verksamhet, tillgänglighet eller inkludering av internationella studeranden.

Till styrelsens glädje inkom ett stort antal ansökningar och medlen har nu utdelats enligt principerna ovan. Till den stora frågan hör, vad har medel beviljats för i praktiken?

Av de ansökningar som inkommit har särskild vikt befästs vid projekt som gynnar även andra studerande utöver föreningens egna medlemmar. I detta fall har det rört sig om allt mellan diverse införskaffningar och evenemang till temadagar och skivinspelning. Däremellan har medel beviljats för renovering av stuga, uppdatering av nätsida samt för fanor och marskalksband. Eftersom andelen pengar är begränsad har exkursioner och årsfester denna gång bortprioriterats med hänvisning till kontinuerlig verksamhet och övriga sponsoreringsmöjligheter.