Skippa navigering

Tycker ni att det är rättvist?

Nyhet — 15.5.2024

Ställningstagande
15.5.2024
Fritt att publicera

Vi på Åbo Akademis Studentkår är oerhört besvikna över de beslut som regeringen Orpo tagit under våren. Nu några veckor efter rambudgetförhandlingarna har bilden av situationens allvar klarnat.

Studerande förlorar mycket 

Nedskärningarna i bostadsbidraget är oacceptabla. På en årsnivå kommer en studerandes inkomst minska i genomsnitt med över tusen euro. Detta påverkar negativt studerandenas förmåga att studera på heltid. Nedskärningarna motverkar regeringens målsättningar om snabbare examina och målet att öka mängden finländare med en högskoleexamen. Studerande tvingas jobba eller skuldsätta sig rejält med lån för att överleva, i stället för att fokusera på sina studier. Är det rättvist? Vi tycker inte det, men den verkligheten blir påtvingad studerande av regeringen. 

Förslaget att flytta studerande tillbaka till studiestödets bostadstillägg är vansinnigt. Utkomsten under sommarmånaderna blir en svår fråga för studerande. Studerandenas fattigdom behandlas som “separat” fattigdom. Varför är studerande inte berättigade till stödformer som finns tillgängliga åt övriga samhället? 

Studentkåren kräver att åtgärder snabbt tas för att försäkra studerandenas utkomst, utan att vi behöver skuldsätta oss. Studiestödet och bostadsbidraget ska kunna garantera möjligheten till liv utan lån. Nu verkar det som att studerande forslas till fattigdom och skuldsättning.


För mer information

Jonne Kunnas
Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår
so@studentkaren.fi