Skippa navigering

Studentrepresentant till ÅA:s jämställdhetskommitté 

Nyhet — 29.1.2024

ÅAS söker en ny suppleant till jämställdhetskommittén för ÅA.

Gruppen arbetar tvåspråkigt så att allt material finns på svenska och engelska och mötena tolkas.

Så här beskriver ÅA kommitténs uppdrag:

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid ÅA, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling. Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från personal och studerande.

Kommittén håller sitt nästa möte 19.3.

ÅAS söker en person med intresse för jämlikhet och tillgänglighet till platsen. Studentrepresentanten väljs av ÅAS styrelse på dess möte onsdag 28.2.2024, fritt formulerade ansökningar skickas via din abo.fi-mejl-adress till petra@studentkaren.fi senast kl. 23.59 torsdag 22.2.2024. Du får gärna berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i kommittén!

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi