Skippa navigering

Studentrepresentant till konstråd för nybygget Astra

Nyhet — 11.8.2023

Studentrepresentant till konstråd för val av verk till nybygget Astra

En studentrepresentant behövs till gruppen som ska välja verk både till utomhus- och inomhusmiljön i nybygget Astra på Åbo-campus (”nya Gadolinia”).

En tävling kommer att publiceras i september och studentmedlemmen är med i konstrådet som sedan väljer verk bland de alternativ som finns. I första hand väljs utomhusverk, i ett senare skede inomhusverk. Astra kommer att bestå av utrymmen som alla studerande på Åbo-campus använder så planeringen av byggnaden och miljön runtomkring är viktig för alla Åbo-studerande.

ÅAS söker en person med intresse för konst och studiemiljö som vill delta i rådets arbete. Studentrepresentanten väljs av ÅAS styrelse på dess möte onsdag 6.9.2023, fritt formulerade ansökningar skickas via din abo.fi-mejl-adress till kansli@studentkaren.fi senast kl. 23.59 tisdag 5.9.2023. Du får gärna berätta kort vem du är, vad du studerar och varför just du vill representera studerande i val av konst till nybygget!

Kontaktperson gällande uppdraget och valet: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi