Skippa navigering

Stödtjänster för studerande under sommaren

Nyhet — 2.6.2022

Stödtjänster för studerande under sommaren

Många känner ensamhet och oro under sommaren, vi har därför samlat olika stödtjänster som finns tillgängliga för unga och studerande under sommaren. Du hittar även information om sommarstöd och sommarjobb.

Om du behöver akut hjälp, ta dig till din närmaste akutmottagning eller ring 112.

Studentprästerna

Under sommaren om det är någonting som du har i dina tankar som du skulle vilja diskutera kan du även kontakta studentprästen Mia Pusa (Åbo) eller Hanna Jern (Vasa).


Mias uppgifter är: mia.pusa@evl.fi, 040-3417296.
Mia deltar i en konferens i Sheffield den 12.6.-17.6.och har sommarsemester den 22.6.-17.7. och den 1.8.-14.8.

Några saker om samtalshjälp:
Samtalshjälp erbjuds alla studerande, doktorander och personal vid Åbo Akademi.
Du behöver inte vara medlem i kyrkan och inte heller vara religiös alls. Det som diskuteras baserar sig till det som du vill prata om.
Studentprästen respekterar alltid allas världsåskådningar, kulturella bakgrunder, kön, sexuella läggningar eller politiska/idéella föreställningar.
Samtalen förs under tystnadsplikt och kostar ingenting. Mia pratar svenska, finska och engelska.
Diskussionen kan föras via telefon, digitalt eller i ett personligt möte som kan även vara en samtalspromenad.

Hanna Jern når du på hanna.jern@evl.fi eller 044 480 8327, i regel får man en tid att prata inom en vecka.

Studiepsykologerna vid Åbo Akademi

Studiepsykologerna finns till hands för alla Akademins examensstuderande och hjälper till när man fastnat i studierna. Till studiepsykologerna kan du boka tid då du behöver stöd i frågor som gäller t.ex. studiemålsättningar, studiemotivation, tidshantering, stress, svårigheter med avhandlingen och andra frågor som är kopplade till studierna.
Studiepsykologerna i Åbo är tillgängliga under juni och augusti.
Du når studiepsykologerna i Åbo bland annat via denna mejl: studiepsykolog@abo.fi

Tidsbeställning per e-post eller telefon. Då du bokar tid till studiepsykolog per e-post, kom ihåg att inte inkludera känslig information i dina meddelanden!

SVHS

SHVS betjänar studerande under hela sommaren 2022!

ÄrligtTalat-chatten

Ärligt talat är en gratis stödchatt för dig som är finlandssvensk 13-29 år. Här kan du chatta helt anonymt med professionella handledare.

Sommarens öppettider
Juni: Må–Fre kl. 9–12 och Må-To kl. 19–22
Juli: Må–To kl. 19–22
Augusti: Må–Fre kl. 9–12 och Må–Fre kl. 19–22
Länk till chatten.

Luckans chatt- och telefonkalender

Luckans chatt- och telefonkalender samlar alla aktörer som erbjuder chatt- och telefonstöd till barn och unga på svenska i Finland. Länk till kalendern.
Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung och ung vuxen. Tjänsterna kan stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.

MIELI rf:s kristelefon

Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Ifall det finns kö när du ringer så rekommenderar vi att prova pånytt om några minuter.
Tel: 09 2525 0112
Telefonjouren är öppen:
må och ons kl. 16–20
tis, tors och fre kl. 9–13
Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar hela dygnet på 09 2525 0111.
Mer information hittar du på hemsidan.

Digitala kriscentret Valo

Det digitala kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal.
Länk till hemsidan.

Helsingforsmissionen

Vem som helst kan känna sig mer eller mindre ensam.
Du som är 12–29 år, vi finns här för dig.
Länk till hemsidan.

Utan sommarjobb denna sommar?

Läs mer om vilka stödmöjligheter som finns tillgängliga från FPA. FPA betjänar också under sommarmånaderna.

Sommarjobbarinfo maj – augusti

Få råd och stöd i dina frågor som berör din sommararbetsplats.

Intresserad av att studera i sommar?

Öppna universitetet erbjuder både när och distansstudier under sommarmånaderna.
Klicka här för att se sommarkurserna för 2022.