Skippa navigering

Stipendiater från makarna Olins fond

Nyhet — 8.6.2023

Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 8.6.2023
Fritt att publiceras

Makarna Olins forskarstipendium delas i år ut till fyra stipendiater som alla kommer från olika ämnen vid Åbo Akademi (ÅA) och har tidigare varit studentkårs- eller specialföreningsaktiva. Stipendiets storlek är 2300 euro per månad och delas ut för en sammanlagd tid på 38 månader.

Seniorernas Råd vid Åbo Akademis Studentkår delar årligen ut ett eller flera stipendier ur Makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond. Stipendier delas ut till personer som varit medlemmar vid ÅAS, som eftersträvar licenciat- eller doktorsgrad vid Åbo Akademi och som varit aktiva inom ÅAS eller dess specialföreningar. Stipendiets storlek är 2300 euro per månad och delas ut för en sammanlagd tid på 38 månader. Årets stipendiater kommer från olika ämnen och har innehaft olika uppdrag inom Studentkåren och dess specialföreningar.

Melanie Rydgren, som är en av stipendiaterna, kommer att påbörja sin forskning kring digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Rydgren skriver att föreningslivet har varit både nyttigt och lärorikt.
– Jag försöker alltid uppmuntra mina studerande att aktivera sig i föreningar för att knyta kontakter och för att få en behövlig motvikt till studierna, säger Rydgren som jobbar som universitetslärare vid ÅA.

Årets stipendiater

Vid sitt möte den 26 maj 2023 har Seniorernas Råd beslutat att årets stipendier ges till:

Melanie Rydgren (FPV, vårdvetenskap) för avhandlingen ”Green caring – Digital health services role in climate-friendly welfare practices”, 13 månader.

Rasmus Marjanen (FHPT, allmän historia) för avhandlingen ”Modern-Day Veterans. Historical developments in veteran identity among Finnish and Swedish peacekeeping- and crisis management personnel from 1956 onwards”, 12 månader.

Nina Nyman (FHPT, genusvetenskap) för avhandlingen ”From Online Activism to Archival Activism – Ethical Care and Aftercare of the #metoo-action #dammenbrister”, 8 månader.

Carl-Gustaf Stenvall (FNT, cellbiologi) för avhandlingen “’En länk mellan världar’: Cytoplasmiska keratiner och nukleära laminer i proliferation och cancer i tjocktarmsepitelceller”, 5 månader.


Frågor kan riktas till

Veera Gustafsson
Generalsekreterare
02 215 4652
gs@studentkaren.fi