Skippa navigering

Sorgflaggning fredag 7.10 vid Kåren i Åbo

Nyhet — 7.10.2022

Åbo Akademis Studentkår sorgflaggar fredagen den 7 oktober

Åbo Akademis Studentkår sorgflaggar fredagen den 7 oktober, vid Kåren i Åbo, för att hedra minnet av en avliden student. Våra tankar går till sörjande familj, anhöriga och vänner. De närmaste i studiegemenskapen har meddelats skilt och har blivit erbjudna stöd.

Om du känner att du behöver hjälp eller stöd kan du vända dig till:

Mieli:s kristelefon

Studentprästerna

Studiepsykologerna

Studenthälsan