Skippa navigering

Sökes: Errores chefredaktör 2023 

Nyhet — 6.2.2023

ÅAS söker nu en chefredaktör för att tillsammans med en redaktion sammanställa Studentkårens traditionella wapptidning Errores S:tae Valpurgis som ges ut den 30 april 2023.

Chefredaktören leder redaktionens arbete och ansvarar för koordinering av allt som har med tidskriften att göra, såsom ekonomi, tidningens innehåll med mera. Studentkårens styrelse utser chefredaktören. Redaktörerna utses senare på chefredaktörens förslag.

Redaktionens arvode utgår såsom vinstandel motsvarande två tredjedelar av det eventuella överskott som tidskriften inbringat.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande förtroendeuppdrag i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Förtroendeuppdraget som chefredaktör förutsätter initiativrikedom, stresstålighet, noggrannhet, förmåga att arbeta effektivt och systematiskt samt samarbetsförmåga.

Ansökningar bör vara kommunikationsansvariga Amanda (samarbete@studentkaren.fi) tillhanda senast den 13 februari kl. 12.00.

För mera information vänligen kontakta ÅAS kommunikationsansvariga Amanda Byskata (samarbete@studentkaren.fi) eller läs reglemente för Errores S:tae Valpurgis.