Skippa navigering

Sök till utskottsordförande 

Nyhet — 22.2.2023

Fullmäktige väljer på sitt möte 3.3.2023 ordförande till två av våra utskott! Utskotten i fråga är det internationella utskottet och miljöutskottet.

Utskotten fungerar som stöd för styrelsens arbete. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden, eller enligt behov. För att kunna väljas till ordförande för ett utskott måste du vara kårmedlem.

Att agera som ordförande för ett utskott är ett ypperligt sätt att påverka ÅAS verksamhet! Vill du leda någondera av dessa utskott? Skicka in din fritt formulerade intresseanmälan till fo@studentkaren.fi senast den 2.3.2023 kl. 20.00.

Miljöutskottet

Att vara ordförande för miljöutskottet var ett roligt och givande uppdrag. Man får träffa nya människor och diskutera viktiga och aktuella teman. Miljö och hållbarhet är viktiga ämnen, speciellt för studerande och det är viktigt att studentkåren jobbar för det.

En av de roligaste sakerna jag fick göra förra året var att vara med i styrgruppen för Finlands Studentkårers Förbunds projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Genom projektet fick jag träffa studerande från andra studentkårer runt om i Finland och fick lära mig mer om hur studerande och studentkårer kan påverka i miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Amanda Byskata, ordförande för miljöutskottet