Skippa navigering

Sök till kårstyrelsen 2023

Nyhet — 2.11.2022

Sök till kårstyrelsen 2023

Har du funderat på hur du kan jobba för en bättre studievardag? Skulle du vilja organisera evenemang, skapa nya och upprätthålla gamla studenttraditioner? Vill du påverka hur undervisningen ska se ut i framtiden, både inom Åbo Akademi och nationellt? Eller kanske du vill vara med och skapa kontakter till närings- och arbetsliv? Men framför allt, vill du ha ett extremt roligt och lärorikt år?

Då är kårstyrelsen definitivt något för dig. Gör något nytt och annorlunda – sök till styrelsen 2023!

Styrelsens sammansättning för 2023

 • En styrelseordförande
 • Sju styrelsemedlemmar (varav en också fungerar som vice ordförande)

Fyra styrelsemedlemmar i Åbo med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden)
 • Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Internationella ärenden, kommunikation och företagssamarbete
 • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)

Tre styrelsemedlemmar i Vasa med följande poster och ansvarsområden

 • Högskolepolitik (studierelaterade ärenden)
 • Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer)
 • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, gulnäbbsverksamhet)
 • Internationella ärenden
 • Kommunikation
 • Företagssamarbete

Styrelsen delar upp de olika ansvarsområdena internt på sitt konstituerande möte.

Hur går styrelsevalet till?

Så här! Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl till Lina (lina@studentkaren.fi) eller Rudolf (rudolf@studentkaren.fi). Alla ansökningar som kommit in senast onsdag 23.11  publiceras på vår webbsida torsdagen 24.11. Du kan skicka in intresseanmälan efter 23.11, men då utan att det publiceras på vår webbsida.

Din intresseanmälan bör med fördel innehålla:

 • Namn
 • Bild
 • Kort beskrivning av dig själv
 • Varför du ställer upp
 • Vilka ansvarsområden du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 30.11.

Under intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben på förhand.

Styrelsekandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand. Frågorna publiceras på vår webbsida 24.11.

Fullmäktige väljer kårstyrelsen 2023 på sitt möte 1.12.2022.

Frågor? Kontakta oss

Vi svarar gärna på frågor och vi hoppas på att se just din ansökan i våra inkorgar!

Styrelsesonderare i Åbo
Rudolf Tommos, rudolf@studentkaren.fi

Styrelsesonderare i Vasa
Lina Sjöskog, lina@studentkaren.fi