Skippa navigering

Sök till ekonomidirektionen 

Nyhet — 10.11.2022

Vill du leda ÅAS ekonomidirektion de kommande åren?

Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav (t.ex. Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa), placeringar och företagsverksamhet (t.ex. Kårkaféerna). ED har sex medlemmar, varav tre är studerande, en som fungerar som ordförande, en vice ordförande och en medlem. Resterande tre är s.k. expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 1.12 kommer vi att välja en ny ordförande för ekonomidirektionen (EDO) och en medlem till ekonomidirektionen.

Ekonomidirektionens ordförande (EDO)

Som ordförande för ekonomidirektionen ansvarar du för ekonomidirektionens arbete och rapporter om det till studentkårens fullmäktige. Till ordförandes uppgifter hör att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören. Uppdraget som ekonomidirektionens ordförande kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat och mandatperioden är två år.

Medlem i ekonomidirektionen

Som medlem i ekonomidirektionen är du med och beslutar om det långsiktiga förvaltandet av studentkårens tillgångar och vilka målsättningar och riktlinjer den ekonomiska verksamheten ska ha. Uppdraget som medlem i ekonomidirektionen kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat och mandatperioden är två år.

Hur kan jag söka till ED?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt någon av sonderarna Lina (lina@studentkaren.fi) och Rudolf (rudolf@studentkaren.fi). Alla ansökningar som kommit in senast på onsdag 23.11 publiceras på vår webbsida torsdagen den 24.11. Du kan skicka in intresseanmälan efter 23.11, men då utan att det publiceras på vår webbsida.

Din intresseanmälan bör med fördel innehålla:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Vilket uppdrag i ED du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 30.11. Under intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webbsidan 24.11. ED-medlemskandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand.

Vi svarar gärna på frågor!

Sonderare 2022
Lina Sjöskog, lina@studentkaren.fi
Rudolf Tommos, rudolf@studentkaren.fi