Skippa navigering

Sök till ekonomidirektionen

Nyhet — 17.11.2023

Sugen på att ta plats i det finansiella hjärtat av Åbo Akademis Studentkår? Då har vi en stol med ditt namn på inom ekonomidirektionen (ED) – där magin händer!

ED är teamet bakom kulisserna som håller koll på kårhusen och ser till att våra investeringar blomstrar. Tänk dig som en del av en grupp på sex skarpa hjärnor som skapar en bättre morgondag för kårens ekonomi. Varav tre är studerande, en som fungerar som ordförande, en viceordförande och en medlem. Resterande tre är s.k. expertmedlemmar. Som en del av detta finansgäng får du inte bara chansen att påverka, men också att utvecklas.

Bli en del av ekonomins A-lag och hjälp oss skriva nästa kapitel i Studentkårens historia!

Vi söker en viceordförande och en studerandemedlem.

Om ekonomidirektionen står följande i ÅAS stadgar

Ekonomidirektionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Som föredragande i ekonomidirektionen fungerar verkställande direktören för ekonomisektorn.

Till medlemmar i ekonomidirektionen kan väljas även utom Studentkåren stående personer med kännedom om det ekonomiska livet. De utomstående medlemmarna får dock inte utgöra mer än hälften av medlemmarna i direktionen.

Ekonomidirektionens ordförande och vice ordförande ska vara medlemmar av Studentkåren.

Ekonomidirektionens ordinarie medlemmar väljs för en mandatperiod på ett år räknat från den 1 januari.

Ekonomidirektionen viceordförande

Som ekonomidirektionens viceordförande deltar du i ekonomidirektionens möten och verksamhet. Ekonomidirektionens vice ordförande är även ställföreträdare för ekonomidirektionens ordförande. Uppdraget som ekonomidirektionens viceordförande kan med fördel skötas vid sidan av heltidsstudier.

(Ordförande för ekonomidirektionen ansvarar för ekonomidirektionens arbete och rapporter till studentkårens fullmäktige. Till ordförandes uppgifter hör att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören.)

Medlem i ekonomidirektionen

Som medlem i ekonomidirektionen är du med och beslutar om det långsiktiga förvaltandet av studentkårens tillgångar och vilka målsättningar och riktlinjer den ekonomiska verksamheten ska ha. Uppdraget som medlem i ekonomidirektionen kan skötas vid sidan av heltidsstudier. Uppdraget är arvoderat och mandatperioden är ett år.

Hur kan jag söka till ED?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt någon av sonderarna, Lina (sopo-vasa@studentkaren.fi) eller Kajsa (sopo-abo@studentkaren.fi). Alla ansökningar som kommit in senast på måndag 27.11 publiceras på ÅAS webbsida tisdag 28.11. Du kan skicka in intresseanmälan också efter 27.11, men då utan att det publiceras på vår webbsida.

Din intresseanmälan bör med fördel innehålla:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Vilket uppdrag i ED du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola 4.12. Under intervjuerna får kandidaterna svara på sex frågor, varav fyra publiceras på webbsidan 28.11.

Vi svarar gärna på frågor!

Ordförande för ekonomidirektionen

Samuel Skrifvars, edo@studentkaren.fi

Styrelsesonderare i Vasa

Lina Sjöberg, sopo-vasa@studentkaren.fi

Styrelsesonderare i Åbo

Kajsa Viitamäki, sopo-abo@studentkaren.fi