Skippa navigering

Sök till ÅAS årsfestmarskalk 2022

Nyhet — 15.9.2021

Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2022 kommer årsfesten att firas den 19 februari, eller när läget tillåter, i Åbo.

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2021. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. 

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 10/21 den 6 maj 2021 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2022, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 29.9.2021, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén under oktober månad. 

Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Lukas Akantu, lukas@studentkaren.fi. 

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan lämnas ända till den 26.9.2021 kl. 23.59.