Skippa navigering

Sandra Österlund vikarierande generalsekreterare för Åbo Akademis Studentkår 

Nyhet — 17.1.2024

Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 17.1.2024
Fritt att publiceras

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har valt Sandra Österlund som vikarierande generalsekreterare. ÅAS presidium och fullmäktige ser framemot att samarbeta med Österlund, och Österlund själv hoppas att få skapa positiva och meningsfulla upplevelser i sin tjänst. Österlund inleder sitt arbete den 1.2.2024 och vikarierar Veera Gustafsson under Gustafssons föräldraledighet.

Sandra Österlund som valdes till vikarierande generalsekreterare för ÅAS är hemma från Jakobstad och har mångsidigt arbetserfarenhet samt bra kännedom om studentkårernas verksamhet. Österlund är bland annat kulturproducent, har studerat sociologi och har jobbat som serviceexpert på Studentkåren. ÅAS fullmäktigeordförande Kajsa Viitamäki säger att egenskaper som betonades i rekryteringsprocessen var ledarskap, kunskap om ekonomisk förvaltning samt erfarenhet av studentkårsverksamhet.

– Goda förutsättningar för ledarskap och omfattande kännedom av Studentkåren ligger bakom beslutet att välja just Sandra Österlund till positionen. Presidiet och fullmäktige ser fram emot att samarbeta med Österlund! säger Viitamäki.

Sandra Österlund. Foto: ÅAS bildbank (Mari Frelander)

Österlund är mycket tacksam för fullmäktiges förtroende för henne som vikarierande generalsekreterare samtidigt som hon känner sig inspirerad för att tillsammans med ÅAS styrelse och fullmäktige få skapa positiva och meningsfulla upplevelser för både de som jobbar på Studentkåren och för Studentkårens medlemmar.

– Att få leda och bidra till organisationens framgångar blir en spännande utmaning och en värdefull erfarenhet. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med engagerade förtroendevalda och fortsätta arbetet tillsammans med ÅAS kunniga personal! säger Österlund om sin nya tjänst.


För mer information
Kajsa Viitamäki
Fullmäktigeordförande
Åbo Akademis Studentkår
fo@studentkaren.fi
+358 50 356 4611