Skippa navigering

Projekt för digitalisering av Errores S:tae Valpurgis

Nyhet — 9.6.2023

Åbo Akademis Studentkår är ansvarig utgivare av valborgstidningen Errores S:tae Valpurgis, och har varit det i 90 år. Tidningen utkom första gången år 1933, och är följaktligen den äldsta valborgstidningen i Norden.  

Tack vare projektfinansiering från Åbo Akademis Alumner kan studentkåren ha en erroresentusiastisk kårmedlem att jobba med digitaliseringen av tidningen under sommaren. Förhoppningarna är inte endast att ha tidningsarkivet digitalt internt för ÅAS, men att också kunna publicera tidigare utgåvor av tidningen på webben för alla kårmedlemmar att läsa och njuta av!  

Om du har, eller känner någon som, varit aktiv i en Errores-redaktion från året 2012 och bakåt får du gärna ta kontakt med vår projektarbetare Kajsa Viitamäki via mejladressen (kajsa.viitamaki@abo.fi).