Skippa navigering

Mottagare av Ros istället för ris 

Nyhet — 27.4.2022

Pressmeddelande
27.4.2022
Fritt att publiceras

Mottagare av Ros istället för ris

Åbo Akademis Studentkår delar traditionsenligt ut rosor till personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studerande speciellt vill uppmärksamma. Studerande fick nominera personal för en ros och bifogade en kort motivering till nomineringen. Motiveringen vägde i avgörandet av vilka personer bland alla nominerade som skulle få rosor.

“I år fick vi in flera bra nomineringar. Vi vill tacka alla som tagit sig tiden för att nominera medlemmar av ÅA:s personal som gjort ett fint arbete i utmanande tider. I år valde vi att speciellt uppmärksamma personer som stöttat studerande och deras välmående i en tid då många studerande mår extra dåligt ”, säger studentkårens styrelseordförande Veera Granroth.

ÅAS styrelse valde att dela ut 12 rosor. I år är det 27:e gången som studentkåren delar ut rosor.

Andrey Pranovich & Erik Östman

Andrey Pranovich & Erik Östman
Foto: ÅAS bildbank

Mikael Nygård & Axel Pakarinen

Mikael Nygård & Axel Pakarinen
Photo: The Student Union of ÅAU

I år tilldelas följande personer en ros

Andrey Pranovich
forskare vid laboratoriet för naturmaterialteknik

Annamari Soini
lektor datateknik

Astrid Huopalainen
akademilektor i organistation och ledning

Hanna Acke
universitetslärare i tyska språket

Heidi Höglund
universitetslärare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Linnéa Henriksson
universitetslärare i offentlig förvaltning

Loukia Lindholm
universitetslärare i engelska språket

Magdalena Snickars
universitetslärare i pedagogik

Martin Lagerström
studiepsykolog

Mikael Nygård
professor i socialpolitik

Sabina Nickull
studiepsykolog

Sofia Jusslin
universitetslärare i svenska och literatur med didaktisk inriktning

Frågor kan riktas till

Veera Granroth, styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Astrid Huopalainen & Rudolf Tommos

Astrid Huopalainen & Rudolf Tommos
Foto: ÅAS bildbank/ Photo: The Student Union of ÅAU