Skippa navigering

Mottagare av Ros istället för ris-diplom

Nyhet — 19.4.2023

Pressmeddelande
19.4.2023
Fritt att publiceras

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) delar traditionsenligt ut Ros istället för ris-diplom med tillhörande rosor till Åbo Akademis personal som studerande vill uppmärksamma bl.a. för deras insatser, pedagogiska förmåga samt empatisk och individuell bemötande av studerande.

Studerande fick skicka nomineringar och bifoga en kort motivering till nomineringen. ÅAS styrelse har tagit motiveringarna i beaktande i avgörandet av vem alla av de nominerade fick en ros.

I motiveringarna kom det fram att speciellt empatisk och uppmuntrande bemötande av studerande samt individuell rådgivning och feedback har spelat en stor roll när studerande har nominerat personal till rosmottagare. Den aktuella frågan om studerandes mentala hälsa och nyttan av flexibla studier lyftes också fram i motiveringarna. Även de goda pedagogiska kunskaperna samt förmågan att skapa god inlärningsmiljö bland undervisande personal uppskattas högt enligt de nomineringar som ÅAS fick.

ÅAS styrelse har i år valt att dela ut 14 rosor. Detta är 28:e gången som Studentkåren uppmärksammar Åbo Akademis personal genom att dela ut rosor.

Vanessa Björklund, Lina Sjöberg och Kim Strandberg

I år tilldelas följande personer en ros

Pia Ahlbäck
Universitetslektor i litteraturvetenskap (Åbo)

Jannika Backholm
Studierådgivare (Vasa)

Marina Bendtsen
Universitetslektor i främmande språkens didaktik (Vasa)

Kim-Erik Berts
Universitetslektor i matematikens didaktik (Vasa)

Anders Brink
Professor i processteknik (Åbo)

Linda Eriksson
Universitetslärare i småbarnspedagogik (Vasa)

Mikaela Heikkilä
Universitetslärare i folkrätt (Åbo)

Brita Jung
Universitetslektor i matematik (Åbo)

Mikael Kurula
Äldre universitetslektor i matematik (Åbo)

Jonas Lagerström
Äldre universitetslektor i nationalekonomi (Åbo)

Jutta Rosenberg
Universitetslärare i finska språket, doktorand (Åbo)

Katja Sandqvist
Universitetslärare i litteraturvetenskap (Åbo)

Kim Strandberg
Professor i statskunskap, särskilt politisk kommunikation (Vasa)

Björn Vikström
Professor i systematisk teologi (Åbo)


Frågor kan riktas till

Nicolina Nordman
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Marina Bendtsen och Lina Sjöberg