Skippa navigering

Mottagare av ros istället för ris-diplom

Nyhet — 29.4.2024

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) delar traditionsenligt ut Ros istället för ris-diplom med tillhörande rosor till Åbo Akademis personal som studerande vill uppmärksamma bl.a. för deras insatser, pedagogiska förmåga samt empatisk och individuell bemötande av studerande.

Studerande fick skicka nomineringar och bifoga en kort motivering till nomineringen. ÅAS styrelse har tagit motiveringarna i beaktande i avgörandet av vem alla av de nominerade fick en ros.

I motiveringarna kom det fram att speciellt empatisk och uppmuntrande bemötande av studerande samt individuell rådgivning och feedback har spelat en stor roll när studerande har nominerat personal till rosmottagare. Den aktuella frågan om studerandes mentala hälsa och nyttan av flexibla studier lyftes också fram i motiveringarna. Även de goda pedagogiska kunskaperna samt förmågan att skapa god inlärningsmiljö bland undervisande personal uppskattas högt enligt de nomineringar som ÅAS fick.

ÅAS styrelse har i år valt att dela ut 15 rosor samt en bonusros. Detta är 29:e gången som Studentkåren uppmärksammar Åbo Akademis personal genom att dela ut rosor.

Ilia Gugenishvili, Emilia Melén och Jonne Kunnas

I år tilldelas följande personer en ros

Ann-Sofie Smeds Nylund
Universitetslektor i pedagogik (Vasa)

Camilla Svens-Liavåg
Universitetslärare i specialpedagogik (Vasa)

Klas Backholm
Äldre universitetslektor i samhällsvetenskaper med medier och masskommunikation (Vasa)

Maria Björkmark
Universitetslektor i vårdvetenskap (Vasa)

Bodil Haagensen
Universitetslärare i svenska (Vasa)  

Roland Nylund
Överexpeditionsmästare (Vasa)

Anki Stenkull-Aura
Idrottsinstruktör (Vasa) 

Anna Schmidt
Universitetslärare i logopedi (Åbo)  

Ann-Catrin Östman
Äldre universitetslektor i historia (Åbo) 

Mikael von Numers
Universitetslektor i miljöbiologi (Åbo) 

Eva Henriksson
Universitetslektor i cellbiologi (Åbo) 

Jan-Erik Lönnqvist
Universitetslektor i organisk kemi (Åbo) 

Nanuli Silagadze
Projektforskare (Åbo)

Jaana Aaltonen
Lektor i redovisning (Åbo) 

Ilia Gugenishvili
Universitetslektor i internationell marknadsföring (Åbo) 

Styrelsen valde i år att dela ut en extra bonusros till en person utanför Åbo Akademis personal som studerande önskat uppvakta.

Leif Jahn
Anställd av Kårkaféerna


Frågor kan riktas till

Jonne Kunnas
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Julia Michelsson, Sini Eriksson, Camilla Svens-Liavåg och Jan Welroos