Skippa navigering

Måltidsstödet för student­lunch­restauranger måste höjas

Nyhet — 17.6.2022

Pressmeddelande
17.6.2022
Fritt att publiceras

Måltidsstödet för studentlunchrestauranger måste höjas

Det ekonomiska läget har gjort studentlunchrestaurangernas verksamhetsförutsättningar mycket kritiska. Inflationen har höjt priserna betydligt, men restaurangerna kan inte höja sina priser för att kompensera då de är bundna till ett maxpris som är fastställt av Undervisnings- och kulturministeriet. Åbo Akademis Studentkår oroar sig för restaurangernas verksamhetsförutsättningar och framförallt möjligheten att kunna erbjuda studentluncher i framtiden.

Risken finns att man på hösten inte kan öppna studentlunchrestaurangerna, vilket i sin tur orsakar att studerande inte har möjligt att luncha under dagen. När studerande äntligen får återvända till campus efter två långa år på distans finns det ett ökat behov av att få in bra och hälsosamma rutiner i vardagen.

Studerandes ekonomiska läge är stramt från första början vilket ger få möjligheter åt studerande att göra inbesparningar. Studerandes största utgifter är boende och mat – det enda studerande kan skära ner i på sikt är i matkostnaderna. Samtidigt är det klart att en hälsosam och mångsidig kost är en grundförutsättning för att må bra och upprätthålla en god studieförmåga. Studentluncherna möjliggör även ett viktigt tillfälle för studerande att kunna umgås med sina studiekompisar, något som verkligen behövs nu efter pandemin.

Den FPA-understödda lunchens målsättning är att sätta en grund för hälsosamma matvanor och välmående samt att främja högskolestuderandes studieförmåga och ork. Ifall måltidsstödet inte kan höjas kommer kvalitén på maten att försämras och det finns en risk att restaurangerna behöver lägga ner sin verksamhet.

Studerandes välmående har försämrats betydligt under pandemin – vi kan inte tillåta att den bastryggheten som studentlunchen erbjuder faller bort. Det krävs en omedelbar förhöjning av måltidsstödet för att kunna garantera studentluncher även i framtiden.

För mer information:
Veera Granroth
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi