Skippa navigering

Kungörelse om kårval 2023

Nyhet — 25.8.2023

Kårvalsnämnden har i fredags officiellt kungjort Kårval 2023

Vartannat år håller ÅAS kårval. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över Studentkåren. Fullmäktige är ÅAS högsta beslutande organ. All information om valet får du via den här länken.

Valdagarna

De egentliga valdagarna är 7–8.11, men det ordnas även förhandsröstning 24-27.10.

Kungörelsen, som beskriver det praktiska kring valet, finns till påseende på Studentkårens kansli samt här. Frågor kan skickas till kårvalsnämnden på adressen karval@studentkaren.fi

Viktiga datum för kårvalet

Granskning av vallängd

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 13 september 2023 framläggs för granskning under tiden 13–18.9.2023.

Bildandet av valförening

Överenskommelser om bildande av valförening ska vara inlämnad senast tisdagen den 19.9.2023 kl. 15.00.

Kandidatnominering

Kandidatnomineringen för fullmäktigevalet ska vara avslutad och kandidatblanketter inlämnade till Studentkårens kansli senast fredagen den 29.9.2023 kl. 15.00.

Överenskommelsen om ingående av valförbund

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund ska skickas till karval@studentkaren.fi senast 2.10.2023 kl. 15.00.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen sker också elektroniskt. Förhandsröstningen inleds den 24 oktober 2023 kl. 9.00 och avslutas den 27 oktober 2023 kl. 15.00.

Röstning under egentliga valdagarna

Röstningen inleds den 7 november 2023 kl. 9.00 och avslutas den 8 november 2031 kl. 15.00