Skippa navigering

Kungörelse om kårval 2021

Nyhet — 30.8.2021

Kårvalsnämnden har i fredags officiellt kungjort Kårval 2021. 

Vartannat år håller ÅAS kårval. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över Studentkåren. 

De egentliga valdagarna är 2–3.11, men det ordnas även förhandsröstning 26–29.10

Kungörelsen, som beskriver det praktiska kring valet, hittas på kårvalets sida här Frågor kan skickas till kårvalsnämnden på adressen karval@studentkaren.fi

Nytt för kårvalet är bl.a. också att blanketter för bildande av valförening och att anmäla sig som kandidat nu kan fyllas i elektroniskt!