Skippa navigering

Vi söker koordinator för Fastlaskiainen 2024

Nyhet — 16.11.2023

Vill du vara med om att arrangera ett av de mest traditionella och tvärvetenskapliga evenemangen i Åbo? Vi söker en projektkoordinator till Fastlaskiainen som infaller den 13.2.2024. Som koordinator har du möjlighet att påverka innehållet i evenemanget och utveckla konceptet till någonting ännu bättre. Dessutom skapar du kontakter till student- och studerandekårerna i staden.

Åbo Akademis Studentkår söker en projektkoordinator för ordnandet av Fastlaskiainen i Åbo

Till arbetsuppgifterna hör:

  • Koordinering och organisering av hela evenemanget
  • Programplanering och hantering av anmälningar
  • Planering av kommunikation och marknadsföring
  • Ansökning av tillstånd, rekrytering av övervakare
  • Bokning av utrymmen, anskaffning av ljudsystem
  • Arrangera städning
  • Utveckla evenemanget
  • Slutrapportering
  • Övriga uppgifter enligt överenskommelse

Uppdraget kräver initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att organisera och stresstålighet. Till din fördel räknas tidigare erfarenhet av att arrangera evenemang och kunskaper i finska, svenska och engelska.

Projektkoordinatorn får ett projektarvode på 500 euro (inklusive semesterersättning). ÅAS generalsekreterare fungerar som koordinatorns förman. Koordinatorn samarbetar aktivt med ÅAS styrelsemedlem som har ansvar för evenemang år 2024.

Fritt formulerade ansökningar bör lämnas in per e-post senast 26.11 kl. 23.59 till evenemang-abo@studentkaren.fi. Valet görs av ÅAS styrelse under styrelsemötet 29.11 och arbetet inleds omedelbart efter att valet fastställts.