Skippa navigering

Intervjufrågor till kandidater 2024

Nyhet — 28.11.2023

Fullmäktige kommer att intervjua kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet på sin aftonskola måndagen 4.12, dvs. kvällen innan fullmäktigemöte 1/24.

En del av frågorna publiceras i förtid för att kandidaterna ska kunna förbereda sig. Alla frågor publiceras inte och således kommer alla kandidater att ställas några överraskningsfrågor under intervjun.

Presidiet

1. Varför vill du sitta i presidiet?

2. Rekrytering av studentrepresentanter är tidvis utmanande. Hur kan ÅAS bättre nå ut till potentiella representanter?

3. Hur tänker du stöda fullmäktigeledamöterna i deras uppdrag?

4. Vad anser du att en fullmäktigeordförande kan göra för att förbättra arbetet för ett fullmäktige på två orter?

5. Hur tycker du att fullmäktige kan synliggöra sitt arbete för kårmedlemmarna?

Ekonomidirektionens viceordförande

1. Vilka är de tre viktigaste egenskaperna du anser att en vice ordförande för ekonomidirektionen bör ha, och hur uppfyller du dessa?

2. Vad tror du är de största utmaningarna som Åbo Akademis Studentkår står inför ekonomiskt och hur skulle du vilja ta itu med dessa?

3. På vilket sätt tror du att ekonomidirektionen kan förbättra sin finansiella transparens och ansvarighet mot studerande?

4. Kan du beskriva din tidigare erfarenhet av ekonomisk förvaltning eller ledarskap?

Ekonomidirektionens studerandemedlem

1. Hur skulle du arbeta för att säkerställa att studenternas perspektiv och behov reflekteras i de ekonomiska besluten?

2. Vad är dina tankar kring hållbarhet i ekonomisk förvaltning inom studentkåren?

Styrelseordförandekandidater

1. Vad är de viktigaste egenskaperna hos en styrelseordförande och varför skulle just du vara en bra ordförande?

2. Hur skulle du öka intresset för kårmedlemmar att engagera sig i studentkårens verksamhet?

3. Hur ser du på att arbeta på två verksamhetsorter?

4. Vad tycker du studentkårens fokus ska ligga på nästa år?

5. How do you view cooperation with other Student Unions around the country, and how do you view cooperation with the National Union of University Students in Finland (SYL)?

Styrelsemedlemmar

1. Vad är Åbo Akademis Studentkår enligt dig och hur borde Studentkåren utvecklas?

2. Hur reagerar du på stress och hur är din organisationsförmåga?

3. How do you think the Student Union should work with including international students in its organization?

4. Vad tycker du studentkårens fokus ska ligga på nästa år, och vad vill du själv fokusera på under året?