Skippa navigering

Infopaket om regeringens nedskärningar

Nyhet — 23.4.2024

Under förra veckans rambudgetförhandlingar beslöt regeringen att göra nedskärningar i studerandes utkomst. Den största nedskärningen som påverkar studerande direkt är flytten från det allmänna bostadsbidraget till studiestödets bostadstillägg. 

  1. Från allmänt bostadsbidrag till bostadstillägg.

    För att spara flyttas studerande från allmänna bostadsbidraget till studiestödets bostadstillägg. Detta betyder att när förändringen träder i kraft får du som studerande inget allmänt bostadsbidrag. Nya bostadstillägget kommer troligtvis vara kopplat till studiestödet. Storleken av nya bostadstillägget utreds ännu, troligtvis kommer den sjunka från nuvarande läget. Detaljer ännu oklara. Ärendet behandlas vidare i arbetsgruppen för totalreformen av studiestödet hos Utbildnings- och Kulturministeriet. Studentkåren informerar så snart fler detaljer blir tillgängliga. Förändringen träder i kraft 1.8.2025.

  2. Skatteförhöjningar – Mervärdeskatten (MOMS)

    Regeringen Orpo har också valt att höja vissa skatter. Höjningen som berör studerande mest är en höjning på MOMS-skatten. Varor och tjänster som har 24 % MOMS kommer att höjas till 25,5 %. Det betyder att en majoritet av vardagliga tjänstr blir en aning dyrare, till exempel barberarbesök och bränsle.. MOMS-skatten för läkemedel och matvaror höjs inte. Förändringen planeras att träda i kraft senast 1.9.2024.

  3. Höjningar i hälsovårdens avgifter

    Vissa avgifter inom den offentliga vården kommer höjas. Detta gäller alltså välfärdsområdenas vårdtjänster. Ifall du har receptbelagda mediciner kommer egenriskavgiften för mediciner att höjas från 50€ till 70€ per år. Samtidigt kommer även avgifter för läkarbesök höjas. Storleken på de höjda avgifterna är ännu oklar. Avgifterna höjs under hösten 2024.

Regeringens beslut kommer att drabba studerande hårt. ÅAS kommer att hålla er uppdaterade om vilka beslut som fattas. ÅAS arbetar också vidare tillsammans med andra studentkårer och Finlands studentkårers förbund för att försöka förhindra att studerandes grundtryggheter totalt nedmonteras.