Skippa navigering

Hitta din valförening och ställ upp i kårvalet 

Nyhet — 25.9.2023

Vill du vara med och påverka Studentkåren de kommande två åren men vet inte hur du själv ställer upp? Här finns informationen om hur du ställer upp i fullmäktigevalet.

I fullmäktigevalet behöver alla kandidater vara med på en valförenings kandidatlista för att kunna ställa upp. Informationen om vilka valföreningar som har bildats till årets kårval finns på kårvalets egna sida. Kontakta en valförening eller en valförenings ombud för mer information om hur du ställer upp för en specifik valförening.

Valföreningarnas kandidatlistor och kandidaternas personliga anmälningsblanketter ska vara inlämnade hos Studentkårens servicepunkt i Åbo eller Vasa, senast fredag 29.9 kl. 15.00. Blanketterna finns på kårvalets sida.