Skippa navigering

Geologicum är nu tillgänglig för studerande mellan kl. 7 och 23

Nyhet — 10.2.2023

ÅA-studerande med grå HID-nyckel kommer framöver att ha tillgång till Geologicum dagligen mellan klockan 7.00 och 23.00.

Gelogicum är en plats för alla studerande och specialföreningar där man kan studera, ha möten, eller bara annars umgås med sina studiekompisar. Dessutom har 26 stycken specialföreningar sitt kansli i byggnaden.

För att få tillträde till Geologicum behöver man ha en grå HID-nyckel. Nyckeln kan man skaffa gratis via fastighetsservicen vid Gripen. Nycklar beställs via en e-blankett. Med HID-nyckeln får man dagligen tillträde till Geologicum kl. 7.00–23.00 (även på veckoslut och på helgdagar).